Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

czech

# Od: Jasmine Flora Awa <jasminea77flora@yahoo.com>
# Kopie:
# Předmět: HONEY THIS IS MY PICTURE HOPING TO HEAR FROM YOU SOON
# Datum: 01.7.2010 20:05:55
# ----------------------------------------
# Nejdražší ONE,
#
#  jsem rád, čtení z vás dnes, je mi potěšením s tebou mluvit, jak jste tu čest mé
# pozvání. ještě jednou jsem rád, že je seznámen. Vážím si vaší response.i budou
# milovat představit mé vlastní, aby vám dnes. Mé jméno je miss Jasmine Flora Awa
# mi 23 let, přišel jsem z Libérie v Africe. Jsem jediná dcera Dr Wilson Awa. Můj
# zesnulý otec byl ředitelem sobaz oleje před jeho smrtí z války se děje v mé
# zemi.
#
#  
#
# Byl to jeden brzy ráno povstalci útok na našeho domu zabil moji rodiče na
# chladnokrevně jsem jen jeden vlevo. jsem letěl do blízkosti země, Senegal Dakar,
# kde jsem zůstat nyní jako uprchlík. Já dělám svou druhý rok v ošetřovatelské
# škole před incidentu došlo.
#
# přiložený tady je moje obrázky.
#
# Řeknu vám víc o mně v mé příští mail
#
# Čeká se na slyším od vás
#
# Vy v lásce
#
# Jasmine Flora.
#
#
#
#
#
# DEAREST ONE,
#
#  am happy reading from you today, it is my pleasure to speak with you
# as you honor my invitation . once again am happy to be acquainted. i
# appreciate your response.i will love to introduce my self to you today.
# my name is miss Jasmine Flora Awa i am 23 yrs old, i came from Liberia
# in Africa. i am the only daughter of Dr  Wilson Awa.  my  late father  
# was the director of sobaz oil before his death from the war going on in
# my country .
#
#  
#
# it was  one early morning rebels attack to our house killed  my parents
# on a cold blood  i am the only one left. i  flew to a near by country
# Dakar Senegal where i am  staying now as a refugee. i am doing my
# second year in nursing school before the incident occurred.
#
# attached here is my pictures.
#
# i will tell you more about me in my next mail
#
# awaiting to hear from you
#
# yours  in love
#
# Jasmine Flora.
my_pic
pic
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018