Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

czech


> Od: "joy oneil" < joy4oneil@live.co.uk >
> Datum: 21.09.2010 19:24
> Předmět: THANKS FOR YOUR MAIL
>
Můj nejdraž, heartrose
Děkujeme za vai zprvu! Jak se m? Douf m, že jste skvěle! No bt upřmn , j jsem zavřel slov, protože j nevm, jak vyjdřit sv pocity a situace tady, jsem opravdu přes někter obtže, v
Senegal . Chcete-li začt s, M jmno je Joy Oneil z Pobřež slonoviny, 5.5 ft vysok, spravedlivě pleť, (nikdy vdan), jsem 23 let s bydlitěm v uprchlickm tboře v Dakar zde v důsledku občansk vlky, kter byla bojoval v m zemi. J jsem vžně hledaj čestn muž, kter může mi ukzat opravdovou lsku a někoho, kdo mi ukzal, tk , a pozornost se nikdy na mě zrad. Pro mě, věku, nboženstv či vzdlenosti nezlež , potřebuji jen pravou lsku nebo přtelstv . O m rodiče, můj zesnul otec Dr Harold Oneil byl ředitelem Mavococoa and Associates (Ltd), a on byl zvltn poradce bval hlavy sttu (pozdn Dr. Robert Gu) před povstalci zatočili naem domě brzy rno a zabil moje matka a můj otec chladnokrevně. Byl jsem jedin přežil, protože jsem byl daleko od domova v průběhu tohoto incidentu, a podařilo se mi udělat můj způsob, jak v blzkosti země, Senegal, kde Odjžd m nyn jako uprchlka v uprchlickm tboře.
Chtěl bych vědět vce o vs. Va e Vhody a nevhody, zliby a co dělte v současn době. Řeknu vm vce o sobě ve svm přt m mail. n že přiloženm souboru jsou moje fotky před občanskou vlkou. R d bych tak vidět vce obrzků, pokud mte nějak. V přt m mail, polu vm telefonn čslo, aby mi zavolal. J jsem pro opravdovou lsku, tak se mně upřmn a umožňuje plnovat, jak se navzjem, umožňuje pln, jak splnit. Možn i vs navt v brzy po dozvěděli, že jste lep!
V přtel opravdu
Joy
rose_wiltedheart

......................................................................................


My Dearest,
heartrose
Thanks for your message ! How are you doing ? i hope you are doing great ! Well to be sincere, i am shut of words because i do not know how to express my feelings and situation here, i am really going through some difficulties here in Senegal. To start with, My name is Joy Oneil from Ivory Coast, 5.5ft tall, fair in complexion, (never married before) , I am 23 years of age residing in the refugee camp here in Dakar as a result of the civil war that was fought in my country. I am seriously looking for an honest man who can show me true love and someone who can show me concerned and attention never to betray me. To me, Age , religion or distance does not matter , i only need a true love or friendship. About my parents, My late father Dr Harold Oneil was the managing director of Mavococoa and Associates (Ltd), and he was the Special adviser to the former Head of State ( late Dr Robert Guei ) before the rebels attacked our house early one morning and killed my mother and my father in cold blood. I was the only survived because i was away from home during the incident, and I managed to make my way to a nearby country Senegal, where I am leaving now as a refugee in a refugee camp.
I would like to know more about you. Your likes and dislikes, your hobbies and what you are doing presently. I will tell you more about myself in my next mail . attached below file are my photos before the civil war. I would also like to see more of your pictures if you have any. In the Next mail, i will send you a telephone number to call me. I am for real love, so be honest with me and lets plan on how to be with each other, lets plan on how to meet . Maybe i will visit you soon after knowing you better!
your truly friend
Joy
rose_wiltedheart

4uu
4uuuu
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018