Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is about a fraud lottery. The lottery claims that I won, but the reality is that they want MY money.

Go to the lotteries page to see more stories on fake lotteries.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


lottery

czech

> Od: "freelott10301010@virgilio.it" < freelott10301010@virgilio.it >
> Komu: "undisclosed-recipients": ;
> Datum: 02.10.2011 13:07
> Předmět: Vae e-mailov adresa vyhrl
>
Va e e-mailov adresa vyhr l 850,000,00 ( osm set padest tis c eur) v on-line szky milionu eur programu ve dnech 30-09 - 2010 v Amsterdamu Nizozem . Pros m, kontaktujte pana Jana De Witt svůj nrok a předat n že v tězn informace k němu

Pros m, kontaktujte pana Jana De Witt
EURO CONSULT & FINANCE
E- mail: standardtrust112@aol.com
Tel # +31-617 -930-857

Je důležit si uvědomit, že cena informac byl proputěn tyto daje s n souvisejc . N že jsou uvedeny informace o v hru Referenčn čslo (14-23-16-40-48 ) cena 16-4-38-37-20 Ne , ž dn 2GHKH10 Lucky -18 d vek Ne 3-12-308 , Rezervace vstupenek Ne 28-20-15 pros m -19-24

V imněte si, že doba platnosti v tězstv je 21 pracovnch dnů. Nesplněn požadovan ho data sv ho vstupu budou neplatn.
D ky, Luciana Van Berk

 
     
     
Miss Young If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.
 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018