Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

romanian

From: Favor Seaman < lalaseaman90@att.net >
Subject: Hi Love
To:
Date: Wednesday, June 1, 2011, 1:14 PM

Hi Love,
Sunt o fata frumoasa tânără şi fermecătoare caută iubirea adevărată şi de protecţie, am trecut prin profilul dvs., şi sunt foarte fericit pentru a va contacta pentru noi să ştim ourselves.You ştiu că la distanţă, de vârstă şi, într-adevăr de culoare nu se poate opri love.Please adevărat , aş aprecia dacă aţi trimite e-mail la cutia mea de e-mail privat: ( favorseaman@yahoo.in ),astfel încât i se pot trimite fotografiile mele si mai multe informaţii despre sine mea pentru tine.
Favor.

.................................
Hi Love,
I am a beautiful young and charming girl looking for real love and protection,I have gone through your profile,and am very happy to contact you for us to know ourselves.You know that distance, age and indeed color cannot stop true love.Please,I would appreciate if you send Email to my private Email box:( favorseaman@yahoo.in )So that i can send my pictures and more information about my self to you.
Favor.
 seaman
Mrs From: Favor Seaman < favorseaman@yahoo.in >
Subject: PLEASE CONTACT THE BANK FOR THE TRANSFER
Date: Friday, June 3, 2011, 2:18 PM

Alo iubirea mea,

Eu vă mulţumesc încă o dată pentru amabilitatea ta fata de mine. Cum te simţi azi? Aduc aminte ca am încredere în tine miere de aceea eu sunt oferindu-vă toate aceste informaţii. Între timp, am informat banca despre planul meu de a solicita acesti bani si singurul lucru pe care mi-a spus este de a căuta un partener străin care va sta pe numele meu, datorită statutului de refugiat meu şi legile acestei ţări.

Miere, voi dori să contactaţi imediat banca cu aceste informaţii, spuneţi-le că eşti partenerul meu străini şi că vrei să ştii posibilităţile de asistenţă mine transferul meu 6.5 milioane dolari de dolari depus de către târziu tatăl meu de care eu sunt următorii de rude. Informaţiile de contact ale băncii sunt după cum urmează,

STANDARD CHARTERED BANK PLC
Email addresses,
( standard_chartered_b.k.plc@tutku.com )Or
(
paymentstandardcharteredbank@yahoo.co.uk )
Account number BLB745008901546/QB/91/B.
The name of the transfer officer is Mr.
Peter Sands.
Telephone number;
447031814843
447031813631


A lua legatura cu-le acum cu privire la modul de a transfera de $ 6,5 milioane de dolari depus de către târziu tatăl meu, Engnr Seaman Deng. De care eu sunt o rudă. Draga mea Mă bucur că Dumnezeu te-a adus pentru a mă ajuta la această promisiune situaţie şi i să fie un fel şi va avea nevoie la fel de tine în fiecare domeniu al vieţii mele, plus ridicandu-se o familie a noastră, şi a investi în aceasta afacere profitabila.

Miere, cum ţi-am spus că această tabără este ca doar o închisoare şi rugăciunile mele este de a muta de aici cât mai curând posibil să se întâlnească cu tine. Asiguraţi-vă că vă contactaţi banca pentru mai multe informaţii Ok. Eu sunt în aşteptare să aud de la tine cît mai repede!.
A ta pentru totdeauna în dragoste,
Favor.


........................................................................

Hello my love,

I thank you once again for your kindness towards me. How are you today? Remember i trust you honey that is why i am giving you all these information. Meanwhile,I have informed the bank about my plan to claim this money and the only thing they told me is to look for a foreign partner who will stand on my behalf due to my refugee status and the laws of this country.

Honey, I will like you to contact the bank immediately with this information, tell them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me transfer my $6.5 million dollars deposited by my late father of which i am the next of kin. The contact information of the bank are as follows,

STANDARD CHARTERED BANK PLC
Email addresses,
( standard_chartered_b.k.plc@tutku.com )Or
(
paymentstandardcharteredbank@yahoo.co.uk )
Account number BLB745008901546/QB/91/B.
The name of the transfer officer is Mr.
Peter Sands.
Telephone number;
447031814843
447031813631


Contact them now on how to transfer the $6.5 million dollars deposited by my late father, Engnr Seaman Deng. Of which i am the next of kin. My dear i am glad that God has brought you to help me out from this situation and i promise to be kind and will equally need you in every area of my life plus rising up a family of our own, and investing it in lucrative business.

Honey, like i told you that this camp is just like a prison and my prayers is to move out from here as soon as possible to meet with you. Please make sure that you contact the bank for more information Ok. l am waiting to hear from you soonest!.
Yours forever in love,
Favor.
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018