Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

finnishDate: Fri, 9 Mar 2012 18:24:12 +0800
From: joy_udah@yahoo.in
Subject: HONEY MY PIC FOR YOU

Rakkaimmat rakkaus ,
Olen todella onnellinen sinun vastaus minun mail.How on kaikkea? Toivottavasti olet kunnossa.
Mine on hieman kova täällä Dakarissa Senegal.You on ihaillut.
Nimeni on Joy Udah mistä Ivory Coastin Länsi-Afrikasta , 5.3fttall , messuilla iho , ( ei koskaan mennyt naimisiin ennen ) ja tällä hetkellä olen 23-vuotias asuu pakolaisleirillä täällä Dakarissa Senegalissa seurauksena sisällissota , joka oli taistellut maatani .
Oma myöhään isä tohtori Udah Francis oli toimitusjohtaja Mavococoa ja Associates (Ltd ), ja hän oli henkilökohtainen neuvonantotehtävissä entinen valtionpäämies ( Late tohtori Robert Gueïn ) ennen kapinalliset hyökkäsivät meidän talo yksi varhain aamulla ja tappoi äitini ja minun isä kylmäverisesti. Se oli vain minulle, että on elossa
nyt , ja onnistuin tekemään minun tapa lähellä maan Senegal jossa Lähden nyt pakolaisleirillä .
Haluaisin tietää enemmän you.Your mieltymyksiään , harrastukset ja mitä teette presently.I kertoo enemmän itsestäni minun ensi mail.Attached tässä on minun kuvia . Minä myös haluaisin nähdä enemmän pictures.I kertoo enemmän minun ensi postitse.
Haluavat kuulla teiltä pikimmin .
Kiitos.
Yours Rakkaus ,
ilo


Dearest love,
I am really happy in your response to my mail.How is everything?Hope you are fine.
Mine is a bit tough over here in Dakar Senegal.You are admired.
My name is Joy Udah from Ivory Coastin West Africa, 5.3fttall, fair in complexion,(never married before )and presently i am 23 years old residing in the refugee camp here in Dakar Senegal as a result of the civil war that was fought in my country.
My late father Dr Udah Francis was the managing director of Mavococoa and Associates (Ltd) and he was the personal advicer to the former head of state (Late Dr Robert Guei) before the rebels attacked our house one early morning and killed my mother and my father in cold blood . It was only me that is alive
now and I managed to make my way to a near by country Senegal where i am leaving now in a refugee camp.
I would like to know more about you.Your likes and dislikes, your hobbies and what you are doing presently.I will tell you more about myself in my next mail.Attached here are my pictures. I will also like to see more of your pictures.I will tell you more in my next mail.
Hoping to hear from you soonest.
Thanks.
Yours Love,
Joy


love10
 
Mrs Date: Sat, 10 Mar 2012 16:15:23 +0800
From: joy_udah@yahoo.in
Subject: HONEY WITH LOVE AND TRUST

Olen enemmän kuin iloinen sähköpostin lukemiseen jälleen kerran ja kirjoittaa teille nyt, kuinka voit tänään? Toivottavasti olet kunnossa,
Kiitän Jumalaa you.Your viesti oli yhteensä helpotus minulle. Toukokuu Jumala
suojelen sinua minulle, koska hän on se joka toi sinut minun life.i tulee
kuten häntä tekemään pois sinulle, prinssini rakastan niin kuin kuulostaa
minua, ja lupaan olla kanssanne, ja minä kuin voit auttaa minua tulemaan ulos
Tämän leirin joten tulen maasi voimme tehdä ja elävästi meidän unelma.

Tässä leirin olemme vain saa mennä ulos leiristä vain
Maanantaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin sekä week.Its aivan kuin yksi pysyä vankilassa ja
Toivon jumalten armon sinun avullasi minä tulen täältä hyvin soon.I
ei ole mitään verrattuna nyt joille voimme mennä, kaikki minun sukulaiset juoksi pois
keskellä sotaa.

Ainoa henkilö i on nyt Rev Mathew joka Reverend
Ministeri vastaa kirkon tällä leirillä (Kristus Vapahtajan AJATUS). Hän on hyvin kiltti minulle kun tulin tänne, mutta en elää
hänelle varsin elän naisten hostelli koska leiri on kaksi
hostellit yksi miehistä toinen women.The Papit Puh numero on
(+ 221-771010335) Voit vapaasti kutsua minua läpi hänen numeronsa. Jos soitat ja
kertoa hänelle, että haluat puhua minulle, hän lähettää minulle on
hostel.

Kun pakolainen täällä minulla ei ole mitään oikeutta tai etuoikeus jokin asia on
se rahaa tai mitä tahansa, koska se on vastoin lakia tämän country.I
halua mennä takaisin minun ammatti, koska se oli isäni unelma luoda äitiys minulle ennen
traaginen tapaus, joka johtaa siihen että olen tässä tilanteessa tapahtui.

Kuunnelkaa tätä, olen edesmennyt isäni tiliote ja
kuolintodistus luonani jonka minä lähetän teille jälkimmäisen, koska
kun hän oli elossa hän talletettu noin paljon rahaa johtava pankki
Lontoossa hän käytti nimeäni koska lähiomainen, määrä
Kysymys on $ 5,3 (viisi miljoonaa kolmesataa tuhatta Yhdysvaltain dollaria).

Joten minä teitä auttamaan minua käsitellä ja siirtää rahat tilillesi ulkomainen patner joka oli pankin tila saada rahat siirretään.
Siitä voimme matkustaa Amerikkaan tai merkittäviä Euroopan maassa ja asuvat siellä. Pidin tätä salassa ihmiset leirillä täällä ainoa henkilö, joka tietää on pastori, koska hän on kuin isä minulle.

Joten valossa edellä minä teitä pitämään sen itse ja
älä kerro sitä kenellekään pelkään menettää elämäni ja raha
jos ihmiset saa tietää siitä. Muista Minä annan teille kaikki nämä
tietoa, koska luottamus I syrjäytetyn on you.I kuten rehellinen, ymmärrys
ja Jumalaa pelkäävät ihmiset, totuudenmukaista ja avarakatseinen ihminen, ja ahkera.
Oma suosikkini kieli on Englanti, mutta meidän kieli on ranska, mutta puhun
Englanti erittäin sujuvasti, koska sekä isäni ja äitini opiskeli
Eurooppaan. Sillä välin minä haluan sinun soittaa minulle kello 15 GMT Senegalin paikallista aikaa, kuten sanoin, on paljon ja
kertoa.
Hauskaa päivää ja ajattele minua.
Odotetaan kuulla teiltä pikimmin
Kiitos ja pysyvät siunattu
Yours rakastunut,
Ilo
I am more than glad to read your mail once again and to write to you now,how are you this day? Hope you are fine,
I thank God for you.Your message was a total relief to me. May God
protect you for me because he is the one who brought you in my life.I will
like him to make away for you, my prince i love the way you sound to
me, and i promise to be with you and i will like you to help me to come out
of this camp so that i come to your country for us to carry out and actualize our dream.

In this camp we are only allowed to go out from the camp only on
Mondays, Fridays and Sundays of the week.Its just like one staying in the prison and
I hope by Gods grace ,with your help i will come out of here very soon.I
don't have any relative now whom we can go to, all my relatives ran away
in the middle of the war.

The only person i have now is Rev. Mathew who is the Reverend
Minister in charge of the church on this camp ( CHRIST THE SAVIOR MISSION). He has been very nice to me since I came here but I am not living with
him rather I am living in the women's hostel because the camp have two
hostels one for men the other for women.The Pastors Tel number is
( + 221-771010335) Feel free to call me through his number. If you call and
tell him that you want to speak with me, he will send for me in the
hostel.

As a refugee here I don't have any right or privilege to any thing be
it money or whatever because it is against the law of this country.I
want to go back to my profession because it was my father's dream to establish a maternity for me before
the tragic incident that lead to my being in this situation took place.

Please listen to this,I have my late father's statement of account and
death certificate here with me which I will send to you latter,because
when he was alive he deposited some amount of money in a leading bank
in London which he used my name as the next of kin,the amount in
question is $5.3(Five Million, three Hundred Thousand US Dollars).

So I will like you to help me process and transfer this money to your account as a foreign patner which was the bank's condition to get the money transfered.
From it we can travel to America or any major country in Europe and live there. I kept this secret to people in the camp here, the only person that knows about it is the Reverend because he is like a father to me.

So in the light of above i will like you to keep it to yourself and
don't tell it to anyone for I am afraid of loosing my life and the money
if people gets to know about it. Remember I am giving you all these
information due to the trust I deposed on you.I like honest, understanding
and God fearing people,truthful and a man of vision, and hardworking.
My favourite language is English but our language is french but I speak
English very fluently because both my father and mother studied in
Europe. Meanwhile I will like you to call me by 15 o'clock GMT Senegalese local time, like I said i have alot to
tell you.
Have a nice day and think about me.
Awaiting to hear from you soonest
Thanks and remain blessed
Yours in love,
Joy
love13
Mrs Date: Mon, 12 Mar 2012 09:02:06 +0000
Subject: STANDARD CHARTERED BANK PLC
From: richard.meddings@rediffmail.com

STANDARD CHARTERED BANK PLC
1 BASINGHALL AVENUE,
LONDON,EC2V 5DD,UNITED KINGDON
Phone:0044-703-184-8918.
Fax; 44-7005-931-149

For your Kind attention,
I have been directed by the director of Foreign Operation/Wire
Transfer to write you in respect to the mail which we have received.
Actually,we have earlier been told about you by the young lady
Miss
Joy Udah that she wishes you to be her
trustee/representative
for the claim of her late father's deposit with our bank.
Dr Francis Udah was our late customer with substantial amount
deposited
with us. Hence you have been really appointed as a trustee to
represent the next of Kin.
How ever before our bank will transact any business concerning the
transfer of the fund with you, we will like you to send the following
documents to our bank:
1.A power of attorney permitting you to claim and transfer the fund
to your bank account on her behalf.This document must be endorsed by a
Senegalese resident lawyer.
2.The death certificate of (Her deceased father)confirming the death.
3.A copy of the statement of the account issued to her late father by
our bank.
4. An affidavit of oath from the senegalese high court.
5. A scanned copy of your Identity.
6.Letter of probate from the high court of Senegal where
Miss
Joy Udah is residing.
Note that the above are compulsory, and are needed to protect our
interest,yours, the next of kin after the claims. These shall also
ensure that a smooth, quick and successful transfer of the fund is
made.
We promise to give our customers the best of our services.
Should you have any question(s), please contact our foreign transfer
officer Mr,Richard Meddings
 
Mrs Date: Tue, 13 Mar 2012 08:36:03 +0000
Subject: MY FINDINGS IN THE HIGH COURT
From: robertmukalowchambers@gmail.com

REPRESENTING PEOPLE AND BUSINESSES
IN FINANCIAL MATTERS
ROBERT MUKALAOW CHAMBERS
511 Avenue Jean Jaures
Dakar Senegal
mail robertmukalowchambers@gmail. com
robert.mukalow@yahoo.com
PHONE 00221-77-7341986.

ATTENTION SIR:
MY FINDINGS IN THE HIGH COURT
IN REGARDS OF THE NEEDED DOCUMENTS AND FROM MY FINDINGS IN THE
HIGH COURT HERE, IT WILL COST THE SUM OF 850 EUROS FOR THE
AUTHENTICATION OF THE POWER OF ATTORNEY TO BE PAID IN COURT.
470 EUROS US FOR THE SWEARING OF THE AFFIDAVIT OF OATH AT THE FEDERAL HIGH COURT HERE BEFORE IT BECOMES VALID, TO BE PAID IN COURT.MY LEGAL PROCESSING FEE OF 460 EUROS.415 EUROS FOR NOTARY STAMPING AT THE NOTARY OFFICE HERE TO BE PAID IN COURT.SO THE TOTAL COST NOW FOR ALL THESE PROCESS WILL BE 2195 EUROS.
PLEASE NOTE THAT ALL THESE SERVICES WILL BE SUBJECT TO PAYMENT OF OUR LEGAL CHARGES OF 4500 EUROS, BUT BECAUSE OF THE CONDITION OF MISS JOY UDAH AND THE INTEVENTION OF REV.LIVINUS MATHEW,WE ARE COMPELLED ALLOW OUR SERVICE CHARGE OF 4500 EUROS PAID IMMEDIATELY AFTER THE TRANSFER OF THE MONEY INTO YOUR ACCOUNT.
YOU ARE TO TRANSFER THE MONEY FOR THE POWER OF ATHORNEY, AFFIDAVIT OF OATH,NOTARY STAMPING AND LEGAL PROCESSING BEING 2195 EUROS ONLY TO US THROUGH MONEY GRAM TRANSFER WITH THE NAME OF MY SECRETARY BELOW,
KALIPHER USMAN
48 AVENUE,LAMINE GUEYE
INTERNATIONAL AIRPORT ROAD DAKAR- SENEGAL .

MAKE SURE YOU INFORM ME IMMEDIATELY YOU SEND THE MONEY , SO THAT I CAN START THE PROCESSING OF THE DOCUMENTS WHICH WILL BE READY IN THE NEXT TWO WORKING DAYS.
(OUR PRIORITY IS TO RENDER THE BEST SERVICES TO OUR CLIENTS) THANKS.
YOURS SINCERELY IN SERVICE,
BAR ROBERT MUKALAOW. +221-77-1096883
NOTE;YOU ARE REQUSTED TO SEND YOUR FULL NAMES AND ADDRESS AS YOU WANT THEM TO APPEAR ON THE DOCUMENTS TO US WHILE SENDING THE MONE
 
     
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018