Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

Romanian

De la: mary mary <mary4.love@yahoo.com>
Data: 22 septembrie 2008 23:07
Subiect: Buna Draga

Buna Draga
Sunt mai mult decât fericit în răspuns la meu poştă Cum te simţi azi?
a mea a fost foarte misto aici, în D akar Senegal.
Numele meu este Mary Apia 23 de ani fata de la Coasta de Fildeş, în Africa de Vest şi în prezent, i-am re ș edin ț a ca un refugiat aici în Dakar, ca urmare a războiului civil
întâmplă în ţara mea.

Târziu tatăl meu Dr. Livia Apia a fost consilier personal de la fostul şef al statebefore rebelii au atacat casa mea o oră mai devreme
dimineaţa ucidere mama mea şi tatăl meu. A fost numai de mine că este în viaţă
şi acum am reuşit să fac calea mea de la ţară la ţară la aproape
Senegal în cazul în care Plec acum.
Aş dori să ştiu mai multe despre you.Your place şi
dislikes, vă hobby-uri şi de ceea ce faci în prezent, hobby-uri mea de lectură sunt cu ochii pe videoclipuri muzicale duc cu prietenii la plaja de vizitare-un loc ca grădină zoologică şi alte fac de fiecare lucru care dă bucurie şi de fericire.
Nu va spun mai multe despre mine în următorul meu de mail.
Ataşat aici este meu de imagine.
sperând să aud de la tine mai repede
mary

Hello Dearest
I am more than happy in your reply to my mail How are you today?
mine was very cool over here in D akar senegal.
My name is mary Apia 23 years old girl from ivory coast in west africa and presently i am residing as a refugee here in Dakar as a result of the civil war
going on in my country.
My late father Dr Livia Apia was the personal adviser to the former head of statebefore the rebels attacked my house one early
morning killing my mother and my father. It was only me that is alive
now and i managed to make my way to near by country
Senegal where i am leaving now.
I would like to know more about you..Your likes and
dislikes,your hobbies and what you are doing presently my hobbies are reading watching music videos going to beach with friends visiting a place like zoo and doing every other thing that gives joy and happiness.
I will tell more about myself in my next mail.
Attached here is my picture.
hoping to hear from you soon
mary


lJZE6r477741-02
Mrs De la: mary mary <mary4.love@yahoo.com>
Data: 25 septembrie 2008 13:19
Subiect: Drapelul acest mesaj meu plin de viaþã poveste cu încredere .........my full life story with trust


Buna Draga
Sunt mai mult decât fericiţi să vă citi mail la zi.
Ce mai faci în după-amiaza asta? Cum a fost noaptea sper bine?.
Al meu este un pic misto de azi pe aici, in Dakar Senegal.
În acest refugiat ne sunt permise doar pentru a ieşi de două ori într-o săptămână.
Sale doar ca unul să stea în închisoare şi sper că zeii de graţie i va ieşi în curând aici.
Nu am nici rudele pe care acum nu pot merge la toate rudele mele au fugit în mijlocul procesului de război singura persoana este de acum i-au Rev.Isaac MBA, care este pastor de la (Hristos pentru toate Bisericile) aici în refugiat a fost foarte drăguţ cu mine de când am venit aici, dar eu nu sunt de viaţă cu el, mai degrabă Plec în pensiune de femei pentru ca refugiat au două pensiuni unul pentru oameni de altă pentru femei.
Tel Pastorii de număr este (22177-27-04-917) dacă apelul şi să-i spuneţi că doriţi să vorbiţi cu mine, el va trimite pentru mine în cămin.
Ca un refugiat aici nu am nici un drept sau privilegiu de la orice lucru să fie de bani sau de ce, pentru că este împotriva legii din aceasta tara.
Vreau să mă întorc la studii, pentru că i-mi numai participat la primul meu an înainte de tragic incident care conduce la meu de a fi în această situaţie a avut loc acum.
Vă rugăm să ascultaţi asta, i-au târziu tatăl meu a declaraţie de cont şi certificat de deces aici cu mine, care i se va trimite la tine din urmă, pentru că atunci când era in viata el a depus o suma de bani intr-o banca lider in Europa care a folosit numele meu ca de o rudă, suma în cauză este de $ 9.7M (de nouă milioane de şapte sute de mii de dolari).
Deci i place de tine pentru a va ajuta-ma transfer de bani în acest cont şi de la ea a putea trimite nişte bani pentru mine să-mi calatoresc documente bilet de avion şi să vin să se întâlnească cu tine.
Am păstrat acest secret de la oameni de pe aici de refugiat singura persoana care stie despre asta este reverendul pentru că el este ca un tată pentru mine.
Deci, în funcţie de mai sus i se va place de tine să-l păstraţi-vă şi de a nu spune nimeni să-l f sau mi-e teamă de viaţa mea şi a pierderii de bani, dacă oamenii se să ştiu despre asta.
Amintiţi-vă sunt oferindu-vă toate aceste informaţii, cauzată de încredere i de pe un liberal şi you.I ca sincer înţelegere de oameni, un om demn de încredere şi de viziune, adevărul şi harnici.
Meu preferat limba engleză este limba noastră, dar este franceză, dar vorbesc engleza foarte fluent.
În acelaşi timp, i se va place de tine ca să-mi spui Am spus că am o gramada sa-ti spun.
Sa ai o zi bună şi cred despre mine
mary


Hello Dearest
I am more than happy to read your mail to day.
How are you this afternoon? How was your night hope fine?.
Mine is a little bit cool today over here in Dakar Senegal.
In this refugee we are only allowed to go out two times in a week.
Its just like one staying in the prison and i hope by Gods grace i will come out here soon.
i don't have any relatives now whom i can go to all my relatives ran away in the middle of the war the only person i have now is Rev.Isaac Mba who is the pastor of the (Christ for all Churches) here in the refugee he has been very nice to me since i came here but i am not living with him rather i am leaving in the women's hostel because the refugee have two hostels one for men the other for women.
The Pastors Tel number is (+22177-27-04-917) if you call and tell him that you want to speak with me he will send for me in the hostel.
As a refugee here i don't have any right or privilege to any thing be it money or whatever because it is against the law of this country.
I want to go back to my studies because i only attended my first year before the tragic incident that lead to my being in this situation now took place.
Please listen to this,i have my late father's statement of account and death certificate here with me which i will send to you latter,because when he was alive he deposited some amount of money in a leading bank in Europe which he used my name as the next of kin,the amount in question is $9.7M(Nine Million seven Hundred Thousand Dollars).
So i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my traveling documents and air ticket to come over to meet with you.
I kept this secret to people in the refugee here the only person that knows about it is the Reverend because he is like a father to me.
So in the light of above i will like you to keep it to yourself and don't tell it to anyone f or i am afraid of loosing my life and the money if people gets to know about it.
Remember i am giving you all this information due to the trust i deposed on you.I like honest and understanding people,truthful and a man of vision,truth and hardworking.
My favorite language is English but our language is french but i speak English very fluently.
Meanwhile i will like you to call me like i said i have alot to tell you.
Have a nice day and think about me
mary
 
Mrs

În data de 1 octombrie 2008 10:58, mary mary <mary4.love@yahoo.com> a scris:

Buna draga mea
Cum te simţi azi, împreună cu dumneavoastră de sănătate, care este cel mai important lucru pentru mine speranta bine.
La fel de
pentru mine eu sunt bine aici, cu toate speranţele de a se întâlni cu tine, imediat după
de transfer de bani pentru a-mi poziţia dumneavoastră pentru o viaţă mai bună. Dumnezeu va
binecuvânteze şi să recompensa pentru toate eforturile pe care o face să mă vezi
afară de la acest oribil închisoare de tabara denumit de refugiat în cazul în care eu sunt de viaţă
  de azi, ca urmare a decesului timpuriu de părinţii mei (pot blând sufletele lor de repaus se în pace)
Amin.
Tu
pot să-mi anyday de 3 pm, timpul meu de la birou biserica situată aici, în
tabara de unde am primi si trimite e-mail pentru a vă 22177-270-49-17
Aici sunt informaţiile de contact de la banca din Londra de bani în cazul în care a fost depus de către târziu tatăl meu este, după cum urmează,
(RABO BANCA din Londra)
Nume de ofiţer de transfer este de domnul Ruud Lubbers.
TELEFON
Număr este 44-7031878061 Deja i-au informat despre acest banca mea
intenţia de a pretinde târziu tatăl meu a depozit de care numele meu apare ca
de o rudă. Singurul lucru de banca mi-a spus să se uite pentru un
străine partener care va assiat-mă în transfer, datorită
a mea de refugiat
statutul de aici din Senegal, ca un refugiat nu sunt permise direct de revendicare
de bani, dar printr-un reprezentant desemnat ca unit
drept refugiat
reglementează de refugiat peste tot în lume state.
Pe baza
aceste informaţii i se va place de tine pentru a trimite un email la transferul
Departamentul de banca de azi cu această adresă de email
(rabonlinedepartment@excite.co.uk)
Curte!
Dl Ruud Lubers străine de ofiţer de transfer de la banca spune el
că te-mi sunt reprezentative şi că doriţi să-l ajuta-ma de transfer
meu de 9.7 milioane de dolari depuse cu întârziere de către tatăl de care eu sunt de lângă rude.
 
Informaţii de cont sunt după cum urmează.
Numele de cont am S dr. Livia APIA
SUMA 9.7 milioane de dolari.
O rudă MISS maryAPIA.
Număr de cont 43483002
 
Dumnezeu sa te binecuvanteze ca ai voie dorinţa de a ajuta în această situaţie
Mă aştept să contactaţi banca cât mai curând posibil,
Mary's dvs. de Apia


...................................
Hello my dearest
How are you today together with your health which is the most important thing to me hope fine.
As
for me i am fine here with all hopes to meet with you immediately after
the transfer of my money to your position for a better life. God will
bless and reward you for every effort you are about to make to see me
out from this horrible prison called refugee camp where i am living
today as a result of the untimely death of my parents(may their gentle souls rest in peace)
Amen.
You
can call me anyday by 3 pm my time at the church office located here in
the camp where i recieve and send email to your 22177-270-49-17
Here are the contact information of the bank in London where the money was deposited by my late father is as follows,
(RABO BANK OF LONDON)
NAME OF THE TRANSFER OFFICER IS MR RUUD LUBBERS.
TELEPHONE
NUMBER IS 44-7031878061 Already i have informed this bank about my
intention to claim my late father's deposit of which my name appears as
the next of kin. The only thing the bank told me is to look for a
foreign partner who will assiat me in the transfer due
to my refugee
status here in Senegal,as a refugee i am not allowed directly the claim
of the money but through an appointed representative as the united
refugee law
governing refugee all over the world states.
Based on
this information i will like you to send an email to the transfer
department of the bank today with this email address
(rabonlinedepartment@excite.co.uk)
Attentions!
Mr Ruud Lubers the foreign transfer officer of the bank telling him
that you are my representative and that you want to assist me transfer
my 9.7 million dollars deposited by late father of which i am the next kin.

THE ACCOUNT INFORMATION ARE AS FOLLOWS.
ACCOUNT NAME I S DR LIVIA APIA
AMOUNT 9.7 MILLION DOLLARS.
NEXT OF KIN MISS maryAPIA.
ACCOUNT NUMBER 43483002

God bless you as you willingly wish to help in this situation
I expect you contact the bank as soon as possible,
Your's mary Apia

 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018