Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Amanda From: Amanda Baby <amanda300_4u@yahoo.com>
Date: 2008.03.15. 14:54
Subject: MY DEAR I WILL LIKE TO KNOW YOU MORE BETTER


LEGKEDVESEBB
Én am több mint boldog a postámra adott válaszodban. Hogyan vagy a mai nap? Hogyan volt az éjszaka jól reménykedem, a nevem Miss Amanda Luckcas tartok egy oklevelet Nursing tábornokban, remélem, hogy előmozdítom az oktatásomat ebben a karrierben. Nem vagyok házas és nincsenek gyerekeim. Én arculatban vagyok tisztességes és átlagos magasságú vagyok, magyarázzák neked jobban a választásaim.

SZUDÁNI inAfricából vagyok és jelenleg a menekülttáborban testesülök meg itt Dakar Senegalban a polgárháborúnak eredményeképpen, amit vívtak az országomban, utolsó három év.
A késői apám dr luckcasök* volt elnök ügyvezető igazgató (CLEMENT INDUSTRIAL COMPANY LTD IN SUDAN) az országom tőkéje, azelőtt a lázadók megtámadták a házunkat, ami egy korai reggelen megöli az anyámat és az apámat.
ez vagyis csak én vagyok élő most akkor én odafutott egy olyan közeli országhoz, ami az, hogy hol vagyok a menekülttáborban most, nem végez az oktatásom hosszában és szüksége van egy olyan személyre, aki alkalmazni fogja az apáimat, gazdagság és életben enged át engem,

Szeretnék tudni többet rólad. Tied kedvel és idegenkedik, a hobbijaid és az, amit jelenleg teszel.

Magamról többet fogok elmondani neked a következő postámban. Hozzáragadok itt a képem neked, bár én nem vagyok nagyon fényképen jól mutató, remélem, hogy nem bánnád.

Arra várok, hogy hamarosan híreket kaphassak tőled. Továbbjutás
Amanda.


DEAREST
I am more than happy in your reply to my mail. How are you this day? How was the night i hope fine, my name is Miss Amanda Luckcas I hold a certificate in general Nursing, I am hoping to further my education in this career. I am not married and don't have children. I am fair in complexion and of average height, my picks explain to you better.

I am from SUDAN inAfrica and presently I am residing in the refugee camp here in Dakar Senegal as a result of the civil war that was fought in my country last three years.

My late father Dr luckcas was chairman managing director of ( CLEMENT INDUSTRIAL COMPANY LTD IN SUDAN ) the capital of my country, before the rebels attacked our house one early morning killing my mother and my father.
it is only me that is alive now then I have to ran to a nearby country which is where I am now in the refugee camp, have not finish up my education and need a person who will make use of my fathers wealth and get me through in life,

I would like to know more about you. Your likes and dislikes, your hobbies and what you are doing presently.

I will tell you more about myself in my next mail. I attach here my picture for you, though I am not very photogenic, I hope you would not mind.
I wait to hear from you soon. Bye

Amanda.
AMANDA PHOTO
Amanda From: Amanda Baby <amanda300_4u@yahoo.com>
Date: 2008.03.19. 3:42
Subject: THANKS FOR YOUR REPLY


Enyém legkedvesebb, A szeretetem most ezzel a számmal hív engem ( 00-221-77-4527054 ) várok a hívásodra.

Én am több mint boldog a postámra adott válaszodban. Hogyan vagy ma? Hogyan volt az éjszakai reménybírságod? A bánya kicsit hideg itt Dakar Senegalban. Ebben a táborban nekünk csak megengedik, hogy csak hétfõkön és a hetek péntekein menjünk el a táborból. Ez éppen olyan, mint egy a börtönben való tartózkodás és remélem isten báj által, hogy hamarosan ki fogok jönni itt.
Nekem nincsenek semmilyen rokonaim most ki oda tudok menni mindenhez, amit a rokonaink futtattak, távol a háború közepén az az egyetlen személy, aki nekem most van, Rev. Pastor Autine Jack, aki a lelkipásztor, az ( Krisztus minden egyházért) itt a táborban nagyon kedves volt velem, mióta jöttem itt de nem élek vele inkább a nõk szállójában élek, mert a tábornak van két szállója egy embereknek a másik nõknek.
Becsomagol ha te akar postára az tisztelendõ az email címe van. (rev_austin_jack@yahoo.ca)
A Pastors Tel szám van ( 00221-77-4527-054 )

ha kiáltasz és azt mondod neki, hogy velem beszélni akarsz, kérni fog engem a nõi szállóban. Menekültként itt nekem nincs semmilyen jogom vagy a kiváltságom semmilyen dologra legyen ez pénz vagy bármi mert ez ellene van ennek a muszlim országnak a törvényének.
Vissza akarok menni a tanulmányaimba, mert csak a tragikus incidens elõtt részt vettem az elsõ évemen az ahhoz vezet, hogy én bent vagyok, ez a helyzet most zajlott. Honey, nekem velem vannak a késõi apám letéti oklevele és halotti bizonyítványa itt melyik késõbb üzenni fogok neked, mert amikor õ élõ volt, letétbe helyezte a pénz valami összegét egy vezetõ pénzintézetben itt Dakar Senegalbanmelyik használta a nevemet az következõ rokon, a kérdéses összeg $2.3 millió dolláros (kétmillió háromszázezer US Dollars).
Úgyhogy azt fogom szeretni, hogy segíts nekem áthelyezni ezt a pénzt a számládra és ettõl tudsz, küldj egy kevés pénzt nekem, hogy megkérje az utazásdokumentumaimat és levegõjegyemet, hogy jöjjenek át hogy találkozzanak veled. Megtartottam ezt a titkot embereknek a táborban itt az az egyetlen személy, akit az errõl ismer, a Reverend, mert õ olyan, mint egy apa nekem.

Annyira a fényben fenti azt fogom szeretni, hogy tartsd meg azt magadnak és nem mondom el azt senkinek, mivel félek attól, hogy kioldom az életemet és a pénzt, ha az emberek sikerül tudniuk errõl.
Kedvelem a becsületes és megértõ embereket, igaz és a látás egy embere, megbízható és hardworking. a kedvenc nyelvem angol de a nyelvünk francia de nagyon folyékonyan beszélem az angolt. Azt fogom szeretni, hogy hívj engem kedvel azt mondtam, hogy nekem sok van hogy mondjam el neked.

Tehát szeretni fogok híreket kapni tõled, hogy a bank kapcsolatát küldjem neked a következõ postámban. Köszönet azért, hogy nekem ott legyenek. Várakozás legHamarosabban híreket kapni tõled
A tiéd szeretetben,
Amanda


My Dearest, My love call me with this number now ( 00-221-77-4527054 ) I am waiting for your call.

I am more than happy in your reply to my mail. How are you today? How was your night hope fine? Mine is a little bit cold over here in Dakar Senegal . In this camp we are only allowed to go out from the camp only on Mondays and Fridays of the weeks. It's just like one staying in the prison and I hope by Gods grace I will come out here soon. I don't have any relatives now whom I can go to all our relatives ran away in the middle of the war the only person I have now is Rev.

Pastor Autine Jack, who is the pastor of the (Christ for all Churches) here in the camp he has been very nice to me since I came here but I am not living with him rather I am living in the women's hostel because the camp has two hostels one for men the other for women.
In case if you want to mail the reverend his email address is. (rev_austin_jack@yahoo.ca)
The Pastors Tel number is ( 00221-77-4527-054 )

if you call and tell him that you want to speak with me he will send for me in the woman hostel. As a refugee here I don't have any right or privilege to any thing be it money or whatever because it is against the law of this Muslim country.
I want to go back to my studies because I only attended my first year before the tragic incident that lead to my being in this situation now took place. Honey, I have my late father's deposit certificate and death certificate here with me which I will send to you later, because when he was alive he deposited some amount of money in a leading financial institution here in Dakar Senegal which he used my name as the next of kin, the amount in question is $2.3m (Two Million Three Hundred Thousand US Dollars).
So I will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my travelling documents and air ticket to come over to meet with you. I kept this secret to people in the camp here the only person that knows about it is the Reverend because he is like a father to me. So in the light of above I will like you to keep it to yourself and don't tell it to anyone for I am afraid of loosing my life and the money if people get to know about it.
I like honest and understanding people, truthful and a man of vision, trustworthy and hardworking. My favourite language is English but our language is French but I speak English very fluently. I will like you to call me like I said I have a lot to tell you. So I will like to hear from you so that I will send the contact of the bank to you in my next mail. Thank you for being there for me. Waiting to hear from you soonest.

Yours in love,
Amanda
AMANDA PHOTO
Amanda From: Amanda Baby <amanda300_4u@yahoo.com>
Date: 2008.03.21. 23:14
Subject: A SZERETETEM TÖBB INFORMÁCIÓÉRT LÉP KAPCSOLATBA A KÉSÕI APA BANKOMMAL ÉS PRÓBÁLJA KI ÕT MA


 
 
Hello a kedves szeretetem,
most ezzel a telefonszámmal hív engem ( 00-221-77-4527054 ) , hallani akarom a hangodat
 
Köszönetet mondok neked egy megint terjedő én. Remélem, hogy ma jól maradsz, Ahogy nekem nem tűnök kellemesnek itt. Igazán ez megszólaltat valamennyit milyen letétbe helyező egy olyan nagy bizalom valami testre az személyben soha nem láttál de egy dolog, amit neked értened kellene, az bármilyen test  ki van nehéz helyzetbe lehet keress minden szögtől származó segítséget és amikor bejövök, érintkezz veled én volt mintegy hogyan a filc ellazult miközben azt mondta velem, hogy isten választ adott a böjtölésemre, és prayer's.I-T mozgatták.

Értékelem az elfogadásodat hogy a pénzre való tekintetekként segítsem engem a kérésemre, és ez csinált engem hogy kapja a bankot, tájékozott egy postában rólad bemutattalak téged nekik.látlak téged olyan nagyon jó személyként, akire bizalomért és életnek nyújtott támogatásért tudok támaszkodni; Látlak téged nagyon felelős, hozzáértő és elég érett segíteni nekem, hogy életben irányítsam az életemet egy pozitív irány számára.

Nem mondtam ennek a létezéséről azt téged kivéve senkinek, hogy a pénz és én azt fogjuk szeretni, hogy ellátásnak okozz örömöt ez titkos másik embereknek mert mióta ez pénz, érzek, minden érdeklődés ezen lesz. Emlékszik, hogy vagyis bízok benned az, hogy miért adom ennek az információnak az egészét neked,Szeretni fogom hallani a hangodat esedékes okban örömet okozni, tájékoztattam a bankot a terveimről, hogy átvigyem ezt a pénzt és vegyem őt, és annak az egyetlen dolognak, amit elmondtak nekem, egy nagyon felelős személyt kell keresnie, aki megbízottként a képviseletemben állni fog ehhez a járandó pénzbe, enyém refugee status and the laws of this country.
 
Nekem használnom kell ezt a lehetőséget bérbeadásba, amit erről tudsz
úgy döntöttem, hogy nem maradok itt már továbbra is, szeretném használni ezt a lehetőséget kap téged bemutatott a bankhoz a partneremként és az a személy, aki erre a pénzre való tekintetekként fog állni a képviseletemben.ebben üdvözletek azt fogom szeretni, hogy lent közvetlenül a kapcsolatiinformációjukkal lépj kapcsolatba a bankkal; mondd azt nekik, hogy te a külföldi partnerem vagy és tudni akarod, hogy annak a lehetőségei, hogy segítsenek engem, átszállnak enyém ( $2.3 millió USA-beli dollár)kétmillió háromszázezer USA-beli dollár) letétbe helyezett a késői apám által melyik én am az következő rokon/haszonélvező, az országodban levő számládra.itt van az egy emailt küld a banknak, kapcsolatba lép vele Dakar Senegalban.

Feljegyzés.ez Van a bank kapcsolatiinformációja van követésekként: és azt szeretném, hogy ma lépj kapcsolatba velük ezért az alapért és kérdezd meg őket, hogy ez az alap hogyan fog átszállni a számládba a külföldi partneremként, Letként ők tudja, hogy ez Miss Amanda luckcas
Utasították, hogy vigye át ezt az alapot a számládba.
 
ECO PARCELLE ASSAINIES PLC-T DÖNT MEG. Szenegál:
Tevékenységek: Banque
Átutalás menedzser.
Kapcsolat: Jackson Dioff Senghor
Cím: 4, sugárút Lopold Sïdar Senghor
Tele :( 00-221-762831191)
Fax : (221) 441 19 67
 
E-mail :    ( eco_customer_service@hotmail.com)
                    (
eco_bank_senegal@yahoo.com)
 
 
ITE internet:
Státusz:
CA : 20 558 000 000 FCFA
Effectif : (Annï 2004)
A letéti kóddal kapcsolatos információ vagy követésekként.
A betétes neve: Dr. Zaki Luckcas
Nemzetiség: Szudán
Következő rokon : Miss Amanda luckcas*
Amount deposited:( $m* 2.3)
Számlaszám: BOADS745608902546 /QB/91 /A
 
  Én babával voltam jól ismert a táborban itt és az az igazi név, amit a szüleim nekem neveztek, Amanda. A külföldi átvitelek menedzserének a neve ahogy tájékozott voltam van Mr Jackson Dioff Senghor mire Faxen vagy az emailon léptél kapcsolatba velük. Lépj kapcsolatba velük és próbáld ki őket most hogy erősítsd meg ezt, és szintén hogyan lehetséges átszállni az ( $2.3 millió USA-beli dollár ) letétbe helyezett a késői apám által melyik én am az következő rokon az országodban levő számládra.
 
A kedvesem én boldog vagyok, hogy isten rávett téged, hogy kísérj ki engem ettől a helyzetből és megígérem, hogy nagyon hálás leszek és egyformán szüksége lesz rád az életem minden területében plusz, ami azóta befekteti ezt a pénzt, én még mindig túl fiatal és tapasztalatlan vagyok hogy kényelmesen vezessem az életemet, most.
 
Én térkép 5 százalékon kívül minden olyan költségek, amiket ez az átvitel és 15 százalék előtt fogsz csinálni a jó erőfeszítésed egészéért a szabadságom irányába.
 
 imáim amint lehet ki kell költöznie innen.persze gyártmánynak okoz örömöt az kapcsolatba lépsz a bankkal, hogy az átvitel után küldj egy kevés pénzt attól a nekem való pénztől, hogy felkészítse az utazásdokumentumaimat, hogy találkozzanak veled az országodban.érzem, hogy tudom csinálni azt hogy csatlakozzak hozzád, amint te torkig vagy ezzel az átvitellel vagy le tudsz jönni találkozott velem itt és látja, hogy hogyan fogsz segíteni nekem, hogy csatlakozzak hozzád.
 
  Nem gondolom azt, hogy meg fogom bánni, hogy veled vagyok az országodban, érzem, hogy nekem annyira jobb veled lennem mint hogy végem legyen itt, az elhatározásomat hoztam, hogy ne maradjak West Africában továbbra is. remélem, hogy megközelíted ezt a kérdést a tiéd, és adj egy sürgős figyelmet, mert nem vagyok jó feltételben és szabad akarok lenni az életem egészében; annyira bízom benne, hogy te és én azt fogjuk szeretni, hogy tartsd fenn azt a bizalmat, amit bevittem beléd.

Arra fogok várni, hogy legHamarosabban híreket kaphassak tőled!.
A tiéd szereti a feleséget
                                            AMANDA
 
 
 
 
Hello my dear love,
 call me with this phone number now ( 00-221-77-4527054 ) , i want to hear your voice

I thank you ones again for reaching me. I hope you are keeping fine today, As for me, i am not looking fine over here. Really it sounds some how depositing such a big trust to some body that you have never seen in person but one thing you ought to understand is that any body who is into difficult situation may be looking for help from every angle and when i come in contact with you i was some how felt relaxed saying with me that God has answered my fasting and prayer's.I was moved.
 
  I appreciate your acceptance to assist me to my request as regards to the money and this has made me to get the bank informed in a mail about you, i introduced you to them .I see you as a very nice person whom i can lean upon for trust and support for life; I see you as very responsible, competent and mature enough to assist me to direct my life to a positive direction in life.
 
  Please i have not told anyone except you about the existence of this money and i will like you to please keep it secret to other people because since it is money i feel all interest will be on it. Remember i trust you that is why i am giving you all this information!. I will like to hear your voice in due cause please, I have informed the bank about my plans to take and transfer this money and the only thing they told me is to look for a very responsible person , who will stand on my behalf as a trustee to this money due to my refugee status and the laws of this country. I have to use this chance to let you know about it ,
 
  i have decided not to continue staying over here any more, i would like to use this chance get you introduced to the bank as my partner and the person who will be standing on my behalf as regards to this money.In this regards i will like you to contact the bank immediately with their contact information below; please tell them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me transfer my ( $2.3 million USA dollars) two  million three hundred  thousand USA dollars) deposited by my late father of which i am the next of kin/beneficiary, to your account in your country.Here is the contact, just send an email to the bank in Dakar Senegal.
 
  Note.This Is the contact  information of the bank is as follows: and i would like you to contact them today for this fund and ask them how this fund will transfer into your account as my foreign partner, Let them know that it's Miss Amanda luckcas
Instructed to transfer this fund into your account.
 
  ECO BANKS  PARCELLE ASSAINIES PLC. Senegal :
Activities: Banque
 Remittance Manager.
Contact: Jackson Dioff Senghor
Address: 4, Avenue Lopold Sïdar Senghor
Tele :( 00-221-762831191)
Fax : (221)       441 19 67
 
E-mail :    ( eco_customer_service@hotmail.com)
                      (
eco_bank_senegal@yahoo.com
)
 

ite Internet :
Status:
CA : 20 558 000 000 FCFA
Effectif : (Annï 2004)
Information about the deposit code are as follows.
Name of depositor:  Dr. Zaki Luckcas
Nationality:  sudan
Next of kin : Miss Amanda luckcas
Amount deposited:( $m 2.3)
Account Number:BOADS745608902546/QB/91/A
 
    I was well known in the camp here with baby and the real name my parents called me is Amanda. The name of the manager for foreign transfers as i was informed is  Mr Jackson Dioff Senghor. by the time you contacted them on Fax or email. Please try and contact them now to confirm this and as well on how possible to transfer the ( $2.3 million USA dollars ) deposited by my late father of which i am the next of kin to your account in your country.
 
 My dear i am glad that God has brought you to see me out from this situation and i promise to be very grateful and will equally need you in every area of my life plus investing this money since i am still too young and inexperienced to comfortably manage my life for now.
 
I have map out 5% for every expenses you will make before this transfer and 15% for all your good effort towards my freedom.
 
  As i told you before, this camp is just like a prison and my prayers is to move out from here as soon as possible.Please make sure that you contact the bank so that after the transfer you will send some money from that money for me to prepare my travelling documents to meet with you in your country.I feel i can make it to join you as soon as you are through with this transfer or you can come down to met me over here and see how you will assist me to join you.
 
  I don't think i will regret being with you in your country, i feel it's so better for me to be with you than to be over here, i have made my decision not to continue staying in West Africa.  i hope you approach this issue as yours, and give an urgent attention, because i am not in good condition and i want to be free in all my life; i so much trust you and i will like you to maintain the trust i have got in you.
  I will be waiting to hear from you soonest!.
Yours love wife
                                            AMANDA
 

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018