Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

vietnamese

2009/6/1 bessie <bessie.n1010@yahoo.co.uk>

Hello my dear,
Bổ sung của các mùa cho bạn. Tôi muốn biểu lộ lòng biết ơn chân thành của tôi cho bạn. Tên tôi là Miss Bessie và địa chỉ liên hệ của tôi là ( bessie.kh4u@yahoo.com ) Tôi là một gái trẻ đẹp với đầy tình thương và chăm sóc cũng lãng mạn. Tôi cũng có liên hệ với địa chỉ email của bạn tại (www.chungta.com) và tôi yêu nó, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể bấm vào với nhau là một trong những cơ thể và tâm hồn.

  Xin vui lòng, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể sử dụng địa chỉ email của tôi để liên hệ với tôi trực tiếp vào hộp thư của tôi và cùng một lúc, tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh của tôi và bạn cũng biết thêm về tôi. Hơn nữa, tôi muốn bạn biết rằng từ xa, chủng tộc hay tôn giáo không bao giờ là một trở ngại trong các khóa học của tình yêu.

Cảm ơn bạn đã dành tình yêu, sự hiểu biết và hợp tác. Xin vui lòng tôi hy vọng favorably để nhận thư trả lời của bạn, liên hệ với tôi bằng địa chỉ email này ở trên. Tôi muốn cho bạn một blissful và một khoảnh khắc vui vẻ hơn ở đó.
Trân,
BESSIE.

Hello my dear,
Complements of the season to you. I wish to express my sincere gratitude to you. My name is Miss Bessie and my contact address is ( bessie.kh4u@yahoo.com ) I am a young beautiful girl with full of love and caring also romantic. well I come in contact with your email address at ( www.chungta.com ) and I loved it, I think we can click together as one body and soul.

Please I will appreciate if you can use my mail address to contact me directly to my mailbox and at the same time I will show you my picture and you also know more about me. Moreover, I want you to know that distance ,race or religion is never a barrier in the course of love.

Thanks for your love, understanding and co-operation. Please I hope favorably to get your reply, contact me with this email address above. I wish you a blissful and a happy moment over there.
Yours sincerely,
BESSIE.
chungta.com

Mrs

 

2009/6/1 Bessie - <bessie.kh4u@yahoo.com>

Xin chào My dearest,
Bổ sung trong ngày cho bạn. Làm thế nào bạn có ngày hôm nay? Tôi tin rằng bạn đang làm tốt. Tôi hạnh phúc hơn để đọc thư của bạn ngày hôm nay sau khi viết cho bạn một thư. My dear Tôi rất vui khi được nghe từ bạn ngày hôm nay và tôi muốn cho bạn biết rằng thư của bạn đã thực sự vui mừng từ trái tim của tôi sau khi đọc nó.

Vâng, như tôi đã nói với bạn trong thư đầu tiên của tôi, My name is Miss Bessie Koneh từ Bờ Biển Ngà ở Tây Châu Phi. Tôi 23 tuổi girl 5'8 "tall. Tôi thích hồ sơ của bạn mà là những gì tôi quan tâm để chọn bạn sẽ được đối tác của tôi trong tương lai. Hiện nay, I am cư trong các trại tị nạn ở đây Dakar Xê-nê-gan.

Với tư cách là một kết quả của việc dân sự ra chiến tranh trong nước. Tiến sĩ, cha tôi cuối Oliver Koneh cá nhân đã được cố vấn cho cựu đầu của tiểu bang (Cuối Tiến sĩ Robert Guéï) trước khi Rebels tấn công của chúng tôi một trong những nhà sáng sớm và giết anh ta cùng với mẹ tôi. Nó chỉ có nghĩa là tôi còn sống và hiện nay tôi quản lý để làm cho tôi cách nào để một quốc gia gần của Xê-nê-gan, nơi sinh sống bây giờ i am

Xin vui lòng, tôi sẽ muốn biết thêm về bạn. Của bạn thích và không thích và những gì bạn đang làm hiện nay, tôi sẽ cho bạn biết thêm chi tiết về bản thân mình trong trang kế tiếp trang thư. Sở thích của tôi là tình yêu, tin tưởng và trung thực. Kèm theo đây là hình ảnh của tôi. Tôi sẽ mãi mãi được quyền phản ứng của bạn và tôi sẽ cảm thấy như vậy cả khi bạn đang ở gần của tôi, nó sẽ phản ứng như tất cả các cảm thấy như vậy tốt và do đó đúng sự thật. Tôi không có nghi ngờ rằng với bạn của tôi phản ứng của bạn và giúp đỡ của các ân huệ của Thiên Chúa, tôi sẽ đi ra khỏi trại tỵ nạn này trong một thời điểm ngắn.

Đang chờ hồi âm của bạn. Tôi muốn bạn tốt nhất của bạn trong ngày và một khoảnh khắc vui vẻ hơn ở đó. I am Xin vui lòng chờ đợi được nghe từ bạn sớm. Nhiều kisses và Hugs
Trân,
BESSIE ..

My dear tôi không nói tiếng Việt tôi nói Tiếng Anh, nhưng tôi dịch sang tiếng Việt để quý vị hiểu rõ nó rất tốt OK .....

Please i will like to know more about you......

Hello My Dearest,
Complement of the the day to you.  How are you today? I believe that you are doing well. I am more than happy to read your mail today after writing you a mail.  My dear I am very happy to hear from you today and i want to let you know that your mail has really excited my heart since after reading it.

Well, like i told you in my first mail, My name is Miss Bessie Koneh from Ivory Coast in West Africa.  I am 23 years old girl 5'8" tall. I liked your profile that is what interested me to pick you to be my future partner.  Presently i am residing in the refugee camp here in Dakar Senegal.

As a result of the civil war going on in my country. My late father Dr Oliver Koneh was the  personal adviser to the former head of state (Late Dr Robert Guei) before the rebels attacked our house one early morning and killed him alongside with my mother.  It is only me that is alive now and i managed to make my way to a near by country Senegal where i am living now

Please I will like to know more about you. Your likes and dislikes and what you are doing presently I will tell you more about myself in my next mail.  My hobbies are love, trust and honesty.  Attached here is my picture.   I will forever be right by your side and I'll feel so whole when you are near by my side as it will all feels so good and so true. I have no doubt that with you by my side and your help by the grace of God I will come out  of this refugee camp in a shortest moment.

Waiting for your reply.  I wish you the best of your day and a happy moment over there.  Please i am waiting to hear from you soonest.  Many kisses and hugs
Yours sincerely,
BESSIE..

My dear i do not speak Vietnamese i speak English but i  translate into Vietnamese so that you will understand it very well OK.

WELCOME TO MY  LOVELY HEART


BESSIE 4 YOU
BESSIE LOVES YOU

 

Mrs

 2009/6/2 Bessie - <bessie.kh4u@yahoo.com>

Xin chào thân mến của tôi,
Làm thế nào là cuộc sống với bạn hôm nay? Tôi tin rằng bạn đang mạnh khỏe, tôi hạnh phúc hơn trong thư trả lời của bạn vào thư. Tôi tin rằng thư này sẽ tiếp cận với bạn trên một điều kiện rất tốt về sức khỏe. Mine is a little bit, lạnh hơn ở đây Dakar Xê-nê-gan. Cuộc sống không phải là tất cả những gì dễ dàng cho tôi ở đây. Của nó giống như ở trong một nhà tù và tôi hy vọng ân huệ của Thiên Chúa của tôi sẽ đi ra khỏi đây sớm.

Tôi không có bất cứ người thân mà bây giờ tôi có thể đi đến tất cả các thân nhân của chúng tôi chạy đi ở giữa cuộc chiến tranh của người duy nhất tôi có bây giờ là Rev Ken George người là Pastor của (Kitô cho tất cả các Nhà Thờ Việt Nam) ở đây trại ông đã được rất tốt đẹp đến cho tôi tham gia tôi là một trong những người con gái từ tôi đến đây, nhưng i am không sống chung với anh ta thay i am đang sống tại w omen túc xá của trại, vì có hai Nhà trọ, một cho người đàn ông khác dành cho phụ nữ.

Điện thoại của các Pastor số (00221772583619), nếu bạn gọi và hỏi anh ta mà bạn muốn nói chuyện với tôi (Bessie) sau đó anh sẽ gửi cho tôi trong túc xá. Với tư cách là một tị nạn ở đây tôi không có bất cứ quyền hoặc quyền cho bất kỳ điều nó được tiền hay vì nó là gì so với quy định của pháp luật của nước này. Tôi muốn quay lại để nghiên cứu của tôi, vì tôi chỉ tham dự của tôi năm đầu tiên trước khi tragic incident dẫn cho tôi được trong tình trạng này ngay bây giờ.

Xin hãy lắng nghe điều này, tôi đã trễ của cha tôi công bố về tài khoản và cấp giấy chứng nhận cái chết ở đây với tôi mà tôi sẽ gửi cho bạn sau này, bởi vì khi ông còn sống đã được anh gửi một số tiền trong một ngân hàng hàng đầu tại châu Âu mà anh ta được sử dụng như là tên của tôi tiếp theo của kin, số tiền trong câu hỏi là $ 9.7M (chín triệu bảy trăm ngàn đô la Mỹ) vì thế tôi sẽ như bạn để giúp tôi chuyển số tiền này vào tài khoản của bạn và từ đó bạn có thể gửi một số tiền cho tôi để có được văn bản của tôi đi du lịch vé máy bay và không khí đi qua có để đáp ứng và các bạn của tôi để tiếp tục giáo dục.

Vì vậy, trong ánh sáng của tôi ở trên sẽ như bạn để giữ cho mình và không biết nó cho mọi người cho i am afraid of loosing cuộc sống của tôi và tiền bạc, nếu người dân được cho biết về nó. Ghi nhớ tôi sáng tạo cho bạn tất cả các thông tin này là do sự tin tưởng vào bạn i deposed. Tôi muốn trung thực và hiểu biết người, truthful và tầm nhìn của một người đàn ông, chân lý và hardworking.

Trong khi đó tôi sẽ như bạn để gọi cho tôi như tôi đã nói, tôi có rất nhiều để cho bạn biết. Có một ngày tốt đẹp và suy nghĩ về tôi. Tôi muốn cho bạn một chút thời gian qua rất blissful đó.
I am Xin vui lòng chờ đợi được nghe từ bạn sớm
Trân,
BESSIE.

My dear tôi không nói tiếng Việt tôi nói Tiếng Anh, nhưng tôi dịch sang tiếng Việt để quý vị hiểu rõ nó rất tốt OK.

Xin vui lòng nếu bạn quan tâm trong việc giúp đỡ tôi ra, trong trang kế tiếp trang thư cho bạn tôi sẽ gửi cho bạn của tôi cuối của cha ngân hàng thông tin liên lạc để bạn gửi e-mail cho họ để xác nhận về tiền bạc và biết khả năng chuyển giao nó cho bạn tài khoản.

Hơn nữa, tôi muốn bạn biết rằng từ xa, chủng tộc, tuổi tác, trình độ giáo dục hay tôn giáo không bao giờ là một trở ngại trong các khóa học của tình yêu. Tôi sẽ rất biết ơn đến được với bạn tất cả các ngày kể từ ngày cuộc sống của tôi cho nên bạn hãy cố gắng giúp đỡ tôi để chuyển tiền này để mà tôi sẽ đi ra khỏi nhà này orphanage i am sống ngày hôm nay như là một kết quả của việc untimely cái chết của tôi yêu cha mẹ ..

This Is My Full Life Story With Love, Trust And Honesty......

Hello my Dear,

   How is life with you today? I believe you are strongly healthy, I am more than happy in your reply to my mail. I believe this mail will reach you on a very good condition of health. Mine is a little bit cold over here in Dakar Senegal . Life is not all that easy for me here. Its just like one staying in the prison and i hope by God's grace i will come out here soon.

I don't have any relatives now whom I can go to all our relatives ran away in the middle of the war the only person I have now is Rev. Ken George  who is the pastor of the (Christ for all Churches) here in the camp he has been very nice to me taking me as one of his daughters since i came here but i am not living with him rather i am living in the w omen's hostel because the camp have two hostels, one for men the other for women.

The Pastor's Tel number is (00221772583619 ) if you call and ask him that you want to speak with me (Bessie) then he will send for me in the hostel. As a refugee here i don't have any right or privilege to any thing be it money or whatever because it is against the law of this country. I want to go back to my studies because i only attended my first year before the tragic incident that lead to me being in this situation now .

Please listen to this, I have my late father's statement of account and death certificate here with me which i will send to you later, because when he was alive he deposited some amount of money in a leading bank in Europe which he used my name as the next of kin, the amount in question is $9.7M  ( Nine Million seven Hundred Thousand U.S Dollars ) so i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my traveling documents and air ticket to come over there to meet you and to continue my education.

So in the light of above i will like you to keep it to yourself and don't tell it to anyone for i am afraid of loosing my life and the money if people gets to know about it. Remember i am giving you all this information due to the trust i deposed on you. I like honest and understanding people, truthful and a man of vision, truth and hardworking.

Meanwhile i will like you to call me like i said, i have a lot to tell you. Have a nice day and think about me. I wish you a very blissful moment over there.
Please i am waiting to hear from you soonest
Yours sincerely,
BESSIE.

My dear i do not speak Vietnamese i speak English but i  translate into Vietnamese so that you will understand it very well OK.  Please if you are interested in helping me out, in my next mail to you i will send you my late father's bank contact information so that you send an e-mail to them to confirm about the money and know the possibility of transferring it to your account.

Moreover, I want you to know that distance , race , age , educational qualification or religion is never a barrier in the course of love. I will  be very grateful to be with you all the days of my life so please try to help me to transfer this money so that i will come out of this orphanage home i am living today as a result of the untimely death of my beloved parents...
waWEet863169-02

sOPJr4448026-02

Mrs


On Wed, Jun 3, 2009 at 1:19 PM, Bessie - <bessie.kh4u@yahoo.com> wrote:
Hello My Dearest,

     How are you today? I hope all is well with you over there in your country as i am believing God that soon we shall meet to share our love together. I am so much happy to have somebody like you across my life. My Dear please i will like to be with you over there. you really seems to be caring,honest and loving but what am promising you is that you will never regret having someone like me in your life.

 

    God will bless and reward you for every effort you are about to make to see me out from this horrible prison called refugee camp where i am living today as a result of the untimely death of my parents(may their gentle souls rest in peace). Well my dear i have really read your mail and it was quite understood to me and i want you to know that my contact with you is just by the will of God and i want you to see yourself as God sent to help me out of this predicament.

 

     I am really happy with you today and I wonder if God have totally forgotten me,Why i am facing all this kind of difficulties ,God have given you to me to stand for me for the claim of my father's wealth which i know that i did not make any mistake by choosing you, I want to let you know earlier enough that my contact with you is not a mistake, it is by the grace of God  almighty because i got you immediately after my 7 days  fasting and prayers that was conducted in the camp that's why i gave you all my trust and i believe that you will not betray me or let me down.

   

   God says in the book of life that people should be doing good to the orphanages,Knowing you has brought some kind of relieve to me thereby making me to feel the womanhood in me and also the way that those who have parents do. please i want you to contact the bank today or tomorrow to confirm about this transfer.

 

     Here  is the contact information of the bank in London where the money was deposited by my late father. it is as follows,

RABO BANK OF LONDON

Name Of The Transfer Officer Is---- MR LEED JOHNSON

Email Address-------     transferrabobankplc@mail15.com        or

                                transfer-rabobank-plc@24.com

Telephone Number--- +44-703-193-31-25

Fax Number----     +44-703-193-31-22

 

    Already i have informed this bank about my intention to claim my late father's deposit of which my name appears as the next of kin. The only thing the bank told me is to look for a foreign partner who will assist me in the transfer due to my refugee status here in Senegal that as a refugee i am not allowed to direct claim of the money but through an appointed representative as the united refugee law governing refugee all over the world states.

 

     Based on this information i will like you to send an email to the transfer department of the  bank tomorrow with this email address-  ( transferrabobankplc@mail15.com )  or    (transfer-rabobank-plc@24.com)

Attention to ----

MR LEED JOHNSON    the foreign transfer officer of the bank telling him that you are my representative and that you want to assist me transfer my 9.7 million US dollars deposited by late father of which i am the next of kin.

 

       THE ACCOUNT INFORMATION ARE AS FOLLOWS.

       ACCOUNT NAME IS  DR OLIVER KONEH

       AMOUNT 9.7 MILLION DOLLARS.

       NEXT OF KIN MISS BESSIE KONEH

       ACCOUNT NUMBER 43483002

yours in love for ever,

BESSIE...

 
 
Mrs On Thu, Jun 4, 2009 at 2:35 PM, Bessie - <bessie.kh4u@yahoo.com> wrote:
Hello my dear,
How are you and how is your health and work? I hope that you are fine and healthy.  Please my dear I am not happy  to write you this mail  as it baffles me a lot on why you refuse to help me out to contact the bank.

I will like you to please if you really want to help me out and for you to be sure of what I am telling you about just try to forward this mail I sent to you to the bank for confirmation and also to know the possibility of transferring the money into your account and should there by any reply try to let me know OK.

If you are not willing to assist me transfer my money just let me know so that I can know the best alternative to use OK.  I am really suffering a lot here in this refugee camp and as a matter of fact I want to make sure that this my late father's deposit with the RABO BANK OF LONDON is transferred so that I can use it to better my life.

If you really want to assist me just try to forward this letter below  to the bank to confirm about It and to know the possibility of transferring the money through your account. I am really hoping to hear from you as soon as possible.
Yours in love,
BESSIE...

Here is the contact information of the Rabo Bank of London where the money was deposited by my late father. it is as follows,
RABO BANK OF LONDON
Name Of The Transfer Officer Is---- MR LEED JOHNSON
Email Address------- transferrabobankplc@mail15.com        or 
transfer-rabobank-plc@24.com  

Telephone Number--- +44-703-193-31-25
Fax Number----     +44-703-193-31-22

PLEASE SEND THIS LETTER BELOW  TO THE BANK IMMEDIATELY OK...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dear Sir,
MR LEED JOHNSON

TO WHOM IT MAY CONCERN
Greetings to you .This is to certify that I, Mr Lưu Cường years from Hanoi - Vietnam  is the foreign partner/representative to Miss Bessie Koneh who is presently living in the Orphanage home at Dakar Senegal .

Please sir, I want to confirm and know the possibility of transferring her late father's money deposited in your bank by late Dr. Oliver Koneh to my account in my country of which she (Miss Bessie Koneh )  is the next of kin but due to her Orphanage status there in Dakar Senegal, she cannot stand to direct claim of the money.

 THE ACCOUNT INFORMATION ARE AS FOLLOWS.
ACCOUNT NAME IS  DR OLIVER KONEH
AMOUNT 9.7 MILLION DOLLARS.
NEXT OF KIN MISS BESSIE KONEH
ACCOUNT NUMBER 43483002


Please kindly respond to us as soon as possible. I am awaiting for your kind and urgent response sir,
Yours sincerely, 
...
                        ........................
 
Mr From: transfer-rabobank-plc@24.com <transfer-rabobank-plc@24.com>
Date: Fri, Jun 5, 2009 at 2:52 PM
Subject: ACKNOWLEDGEMENT LETTER!!FOR YOUR ATTENTION,  
 
I HAVE BEEN DIRECTED BY THE DIRECTOR OF FOREIGN OPERATION / WIRE TRANSFER TO WRITE YOU IN RESPECT OF YOUR MAIL WE  RECEIVED .
ACTUALLY, WE HAVE BEEN TOLD ABOUT YOU BY THE YOUNG LADY MISS BESSIE KONEH THAT SHE WISHES YOU TO BE HER TRUSTEE/ REPRESENTATIVE FOR THE CLAIM OF HER LATE FATHER'S  DEPOSIT WITH OUR BANK.

LATE DR. OLIVER KONEH IS OUR LATE CUSTOMER WITH SUBSTANTIAL AMOUNT OF (US$9,700,000.00) DEPOSITED WITH US.

HENCE YOU HAVE BEEN REALLY APPOINTED AS THE TRUSTEE TO REPRESENT THE NEXT OF KIN, HOWEVER BEFORE OUR BANK WILL TRANSACT ANY BUSINESS CONCERNING THE TRANSFER WITH YOU WE WILL LIKE YOU TO SEND THE FOLLOWING DOCUMENTS,

1. A POWER OF ATTORNEY PERMITTING YOU TO CLAIM AND TRANSFER THE FUNDS TO YOUR BANK ACCOUNT ON HER BEHALF.
THIS DOCUMENT MUST BE ENDORSED BY A SENEGALESE RESIDENT LAWYER WHICH SHE CAN HELP YOU TO GET ONE .

2. DEATH CERTIFICATE OF LATE DR OLIVER KONEH (HER DECEASED FATHER) CONFIRMING THE DEATH.

3 A COPY OF STATEMENT OF ACCOUNT OF THE ACCOUNT ISSUED TO DR. OLIVER BY OUR BANK.

NOTE THAT THE ABOVE ARE COMPULSORY AND ARE NEEDED TO PROTECT OUR INTEREST,YOURS,THE NEXT OF KIN AFTER THE CLAIMS.
THESE SHALL ALSO ENSURE THAT SMOOTH , QUICK AND SUCCESSFUL TRANSFER OF THE FUND IS MADE WE PROMISE TO GIVE OUR CUSTOMER THE BEST OF  SERVICES.
 
SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION(S), PLEASE CONTACT US FOR MORE DIRECTIVES/CLARIFICATIONS WITH THIS NUMBER
TELE NUM-      0044-7031933125        
FAX  NUM-       0044-7031933122
 
YOURS FAITHFULLY,
LEED JOHNSON.
 
Mrs
From: Bessie - <bessie.kh4u@yahoo.com>
Date: Fri, Jun 5, 2009 at 9:38 PM
Subject: My darling please try to contact this lawyer for the preparation of the power of attorney.....


Hello my Darling,
      How are you today over there ? I hope that you are fine both on good health. I am very happy to hear from you once again and I am very very happy for all the mails you have sent to me and every bit of the words were quite understood to me . My heart is really flowing with joy and happiness because by the special grace of God I know that in no distant time we shall be counting our blessings after the successful transfer of this my late father's money through your account.

   I appreciated the way you are handling this transfer of my money to your position pending my arrival to meet with you to start a new life and to invest the money with you after the transfer. Honey after reading the mail from the bank, I went and discuss with the Reverend Father Ken George in other for him to help us  to get a good and competent lawyer that will help us get the power of attorney OK.

  I am suffering here in this refugee camp and i believe with you i can start a new life in your country after the transfer of my money to your account. I can see what the bank is demanding before they will transfer my money to your position.
 
   Presently i have my late father's death certificate and statement of account with me here which i attached with this mail. The only problem we have now is the power of attorney which the bank said that it will be issued by a lawyer here in Senegal for me to sign my signature on it. So after reading your mail, I went and discussed it with Reverend Father Ken George and he gave me the contact of this lawyer Dr. Barrister Morris Lison...

    He is one of the best lawyers working under united nations here in Dakar Senegal. I will like you to contact him on both phone and email telling him that you are my foreign partner that you need his services to prepare a power of attorney that will enable you transfer my 9.7 million dollars from RABO BANK OF LONDON to your account on my behalf due to my refugee status.

  His contact information are as follows,
Dr Barrister Morris Lison
Email Address...  bar.morris_associates@mail.com   and  
bar.moris_associates@yahoo.co.uk
Office telephone number.....  00221-77-273-10-56

God bless you as you contact him immediately.  I am really hoping to hear from you as soon as possible. Thanks for your love and understanding. I miss you my darling .
Yours loving Heart,
BESSIE.......


  Please my dear try your best to help me as you have contacted the bank and confirmed the account as well as the money and the bank as  well have given you the necessary requirements that we should bring before the transfer could be carried out into your account.

  Please my dear i really want you to see yourself as God sent to help me out of this ugly situation i am living today as a result of the untimely death of my beloved parents. If they were alive , i don't think that i would have been passing through all this untold hardship of life. Please try as soon as you can to contact the lawyer for him to help us get the power of attorney that remains now for the bank to transfer the money into your account OK...

THIS_IS_THE_DEATH_CERTIFICATE

THIS_IS_THE_STATEMENT_OF_ACCOUNT-1
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018