Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mr

czech

> Od: "Policeorganizationinter Poli" < policeorganizationinterp@yahoo.com >
> Datum: 15.07.2010 12:52
> Předmět: INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION - INTERPOL
>
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION - INTERPOL
Officiers de police senegalais.JPG officiers de police
senegalais au ministere de l'interieur
policeorganizationinterp@yahoo.com
Tel:+221775206622


Compliments of the season,

We hereby inform you that the British Interpol, Federal Bureau of Investigation, (FBI) United States of America, the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Senegal, Director of Bank of Africa Dakar Senegal ( Dr. Ahmed Farres) and President of this country Senegal (Abdoulaye Wade) and all the African Crime fighter leaders have come together to inform the world what is going on now and we have recovered over US$17.6 Million Dollars from the people we have behind bars.

Our duties is to make sure we stop internet scam and money laundering. As for today we have put a lot of fraudsters in jail. we go all over Africa to pick these thieves and internet rats. We have over 8,273 of them in our jails around Africa and we are still looking for more. We are aware that a lot of foreigners out there have been deceived and lost their hard earn money to these fraudsters after promising them percentages in their letters/e-mails for their impending help to move funds out of Africa including fake lottery winning notification/inheritance/western union and at the end of the day, they will collect thousands of dollars from you without a successful end.

It was agreed that to retain the good image of Nigeria, Benin Republic, Dakar Senegal and the rest of African countries, all the victims who lost his/her hard earn money to these faceless thieves. This office Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) we're compensated you with sum of US$7.5M (Seven Million Five Hundred thousands United Stated Dollars only). This we assume will help you to start a new life. Please, you have to accept the money like that because the people (victims) in our pay list are too much. We are paying back from the money we recovered from these fraudsters. I am given you this information to enable you contact Dr. Smith Owens, the payment director

Dr. Smith Owens is the payment director. His contact email address and phone number are below:

EMAIL ADDRESS: drsmithowensw@yahoo.co.uk
TELEPHONE NUMBER:+2217732323032


To that effect, we are sending you this e-mail because your contact details were given to us as one of the victims. Since the British Interpol and the Federal Bureau of Investigation (FBI) have stepped into this matter, be rest assured that you are safe as it is our duty to protect and serve woldwide in particular and the rest of the world in general.

YOUR COMPENSATION FUND WILL BE SEND TO YOU AND YOU HAVE TO CONTACT DR. SMITH OWENS THROUGH HIS CONTACT EMAIL ADDRESS ABOVE. ALL MATTERS RELATING TO THE IMMEDIATE RELEASE OF YOUR COMPENSATION FUND HAS BEEN REGULARIZED AND FINALIZE APPROVER ORDER AND AUTHORISATION LETTER IN THE HI-COUR WHICH YOU SHOUD PRESENT THIS TWO DOCUMENTS TO CORRESPONDED BANK OF AFRICA BECAUSE WE ARE ALREADY DEPOSITED YOUR FUND TO THIS HEAD AND TRUSTEE BANK HERE, WHICH IS THE BANK OF AFRICA DAKAR SENEGAL WILL TAKE RESPONSIBILITY OF YOUR TRANSACTION. I AM TRYING TO CLARIFYING YOU THAT THOSE DOCUMENTS IS VERY IMPORTANT BECAUSE WITH OUT THIS TWO DOCUMENTS THEN OUR BANK CAN NOT RELEASE THIS FUND TO YOU.

TO FILE FOR YOUR CLAIM, PLEASE, FILL THE REQUIRED INFORMATION AS STATED BELOW AND SEND IT TO DR. SMITH OWENS IMMEDIATELY:

1. YOUR FULL NAME
2. YOUR AGE
3. SEX:
4. COUNTRY:
5. ADDRESS
6. TELEPHONE
7. BANK NAME.
8. BANK ADDRESS.
9. ACCOUNT NAME.
10. ACCOUNT NUMBER.
11. SWIFT CODE


As soon as you send the above required information to the compensation department secretary immediately instruct them to proceed with the Processing/Releasing of your Compensation Fund to you within 2-3 working days based on our agreement.

We are aware that these fraudstars has broken a lot of home(s), made a lot of people to lose their jobs, sell their properties, closed their businesses, put many on the street, and made a lot to even lose their lives. we are very sorry.

Please, feel free to call us with the phone number above if you need more clarification(s).

We await your urgent response.

Best Regards,

Mr. Colly Richeads
Chief Controller of Police,
British Interpol and
Efcc in West Africa

Mezin rodn organizace kriminln policie - INTERPOL
Officiers de policie senegalais.JPG officiers de policie
senegalais au Ministre de l'interir
policeorganizationinterp@yahoo.com
Tel: +221775206622


Pochvaly sezny,

V m sdělujeme, že britsk Interpol, Federln ho řadu pro vyetřov n (FBI) Spojen stty americk, hospodřsk a finančn kriminality Komise (EFCC) Senegalu, ředitel Bank of Afriky Dakar Senegal (Dr. Ahmed Farres) a předseda tato země Senegal (Abdoulaye Wade) a vech africkch vůdců zločinu bojovnk přili společně informovat na světě, co se děje teď a my musme zpět přes US $ 17,6 milionů dolarů od lid, mme za mřžemi.

Na e povinnosti je k tomu, abychom internetovho podvodu a pran pinav ch peněz. Pokud jde o dnes jsme dali hodně podvodnků ve vězen. Půjdeme po cel Africe vybrat tyto zloděje a internet potkanů. M me vce než 8.273 z nich v naich věznicch kolem Afriky, a my stle hledme dal. Jsme si vědomi toho, že mnoho cizinců tam byli oklamni a ztratili těžk vydělat penze na tyto podvodnci po slibuj jim procenta ve svch dopisech / e-maily o jejich nadchzej c m pomoc při přesunu finančnch prostředků z Afriky, včetně falen loterie vhern oznmen / dědictv / Western Union a na konci dne, budou shromažďovat tisce dolarů z vs bez spě n ho konce.

Bylo dohodnuto, že udržet si dobrou pověst z Nigrie, Benin republiky, Dakar Senegal a zbytek africk země, vechny oběti, kteř ztratili sv těžk vydělat penze na tyto anonymn zloději. Tento řad hospodřsk a finančn kriminality Komise (EFCC) jsme kompenzovn Vm čstku USD 7,5 (sedm milionů pět set tisc dolarů Spojench sttech americkch pouze). To předpokld me, že vm pomůže začt nov život. Pros m, muste přijmout penze, jako to proto, že lid (oběti) v naem seznamu zaplatit, jsou přli mnoho. Plat me zp t z peněz, jsme zpět od těchto podvodnků. J jsem vm dal tuto informaci k tomu, abyste kontaktovat Dr. Smith Owens, platebn ředitel

Dr. Smith Owens je platba režisr. Jeho kontaktn e-mailovou adresu a telefonn čslo, jsou nže:

E-mailov adresa: drsmithowensw@yahoo.co.uk
Telefonn čslo: +2217732323032


Za tmto čelem jsme vm poslali tento e-mail, protože vae kontaktn daje byly uvedeny na ns jako jedna z obět. Vzhledem k tomu, britsk Interpol a Federln ho řadu pro vyetřov n (FBI), kter vstoupila do tto zležitosti, bt jisti, že jste v bezpeč, jak je na povinnost chrnit a sloužit woldwide zejmna a zbytek světa obecně.

Va e vyrovnvac fond bude poslno na tebe a ty m, aby kontaktoval doktora. SMITH OWENS Skrze Jeho adresa kontaktn EMAIL ve. V echny otzky tkaj c se okamžitho proputěn VAEHO fondu pro nhradu kod byla zhojena a dokončit schvalovatele pořdku a POVOLEN dopis, v HI-COUR KTER jste shoud předložit tento dva dokumenty TO odpovdal BANK OF Africe, vzhledem jsme již uloženy V Fondu tto čsti A sprvce BANKOVN ZDE, kter je Bank of SENEGAL AFRIKA DAKAR převezme odpovědnost va transakce. Snaž m se objasnit, že tyto dokumenty jsou velmi důležit, protože s tuto dva dokumenty, pak je nae banka nemůže ZPRVA Tento fond na Vs.

Podat nvrh na svůj nrok, vyplňte, prosm, požadovan daje je uvedeno nže a odeslat ji na DR. SMITH OWENS neprodleně:

1. Va e cel jmno
2. V věk
3. SEX:
4. ZEMĚ:
5. ADRESA
6. TELEFON
7. N zev banky.
8. Adresa banky.
9. N zev čtu.
10. Č slo čtu.
11. SWIFT CODE


Jakmile odelete na ve uveden požadovan informace tajemnka odkodněn oddělen okamžitě nařdit jim pokračovat se zpracovn m / uvolněn vaeho vyrovnvac ho fondu, aby vm během 2-3 pracovnch dnů na zkladě na dohody.

Jsme si vědomi, že tyto fraudstars poruil spoustu domů (y), se mnoho lid přijdou o prci, prodat sv nemovitosti, uzavřeli sv podniky, dt mnoho na ulici, a dělal hodně i ztratit svůj život. Velice se omlouvme.

Pros m, nevhejte a kontaktujte ns s telefonnm čslem ve, pokud potřebujete dal vysvětlen (y).

Oček v me Vae urgentn odpovědi.

S pozdravem,

Pan Colly Richeads
Hlavn controller policie,
Britsk Interpol a
Efcc v zpadn Africe


 
Mr > Od: "Drsmithowens W" < drsmithowensw@yahoo.co.uk >
> Datum: 16.07.2010 15:59
> Předmět: Attention:
>

Attention:

How are you and your family, I got your email and your full data's and been notification about your dealings with some kind of scramblers which you are not suppose to deal with. You have been dealing with this people for a long time while they are not in position to pay you your fund. This people have extracted a lot of money from you and at the end you get nothing, and the statement you made saying you won't spend money is amateurish because a transaction of this magnitude will take some little expenditure which you are responsible as the rightful beneficiary. So in this case, I want you to know that you will spend some money, but it will not inconvenient you. Hence we will fetch out all these criminal's that are deceiving foreigners about their existing funds to obtain money from them with genuine reasons about their transfer of funds.


However, it may interest you to know that the people you have been dealing with are not even in the banking system. But because they are aware of your existing amount, they are now using It to deal with you, I advise that you must stop every further contact if you are still receiving any email or phone call from them. Because dealing with them will not help you. Furthermore, I also assured you that you are dealing with the right office now, (British Interpol, Federal Bureau of Investigation, (FBI) United States of America. Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Senegal. Director of UNITED BANK OF AFRICA Dakar Senegal (Dr. Ahmed Farras) and President of this country Senegal, (Mr. Abdoulaye Wade) Our Office will pay you sum of sum of US$7.5M (Seven Million Five Hundred thousands United Stated Dollars only) as your compensation. This we assume, will help you to start a new life in your country.


I shall quickly go to the (Federal High Court) to obtain legal document's on your behalf which Authorisation Letter, and Approval Order, before our authorized bank will release your fund by the order of Justice Papa Makha Ndiaye, Judge, Court de, Senegal. So my dear, this Authorisation Letter and Approval Order is very important because with out confirmation signature of Chief Judge, and Director of Bank Of Africa Dakar Senegal ( Dr. Ahmed Farras) can not release this fund to you by wthout this legal documents. I will contact Justice High Court to enable the Chief Judge Release and sign this two legal document's which's Authorisation Letter and Approval Order. I promised you that as soon as i get the legal document's I will forward it to you.

Reply back immediately to confirm the receipt of this letter.

Best regards.
Dr.Smith OWENS.
Tel: +221765265167
 
 
Mr > Od: "Drsmithowens W" < drsmithowensw@yahoo.co.uk >
> Datum: 16.07.2010 16:08
> Předmět: Please visit our website.
>
I am not forget to forward yopu this our website

Please visit our website.

http://www.youtube.com/watch?v=ISMgGdaGOJM & feature=player_embedded#

Dr.Smith


 
Mr > Od: "Drsmithowens W" < drsmithowensw@yahoo.co.uk >
> Datum: 17.07.2010 13:14
> Předmět: Read very careful
>
Read very careful

 
419LEGAL DOCUMENT
Mr > Od: "Drsmithowens W" < drsmithowensw@yahoo.co.uk >
> Datum: 17.07.2010 13:12
> Předmět: Attention:
>

Attention:

We acknowledge receipt of your message. In conjunction with Today decision of the Board of African Union, and Directors of EFCC, FBI, and Economic communities of west African Countries(ECOWAS). All payments must be in line with the payment guide line, and must be in accordance with the rule and regulations guiding the entire institute. Therefore, The affected victims were obiligade to comply, and respect the law that guiding this compensation payment.

According to the instruction of the board, you have Four options to chose:

1.) Victims are to appear in person for signing of the documents.

2.) The concerned, is free to send his, or her Attorney on his behalf, to sign the needed documents.

3.) If the victims did not appear in person. He will send his or her lawyer as a Representative.

4.) concerned, victims are free to rent a lawyer from the Ministry of justice Dakar, Senegal to work on his or her behalf.


This are the four options, that work with the payment. Therefore you are authorized to select one option only. If you did not follow up, comply with the above payment proceedures. Your payment file will be suspend till further notice. Because we are busy at this time in other to meet up with the payment which we have at hand.

We await your immediate respond toward this prospect. Read this document very careful.

Best regards.
Dr.Smith
 
 
Mr > Od: "Dr.smith owens W" < drsmithowensw@yahoo.co.uk >
> Datum: 26.07.2010 00:47
> Předmět: Pozor:
>
Attention:

We acknowledge receipt of your message, Regards to the content of your letter, It is not possible to send the hard copies of the original documents via e-mail, Because Chief justice need your present in his office to sign the document in person, before releasing it to you. Reason, those scammer we are doing this illegal procedures by sending documents through mail to client. That is why we asked to arrive here, but if you will not make it, you can send your lawyer to come representive you sign the original documents on your behalf.

But if your lawyer is not available, we will assist you get any rent a lawyer from the high court to enable the lawyer represent you sign the original copies of those documents on your behalf. This is what you need to do if you and your lawyer will arrive here. Note that without signing of the needed documents in the supreme court of Dakar Senegal, the fund will not release to you.

We await your immediate respond toward this prospect.

Best regards.
Dr.Smith
Pozor:

Potvrzujeme přijet Va zprvy, jde o obsah Vaeho dopisu, nen možn zaslat hard kopie originln ch dokumentů přes e-mail, Protože f justice potřebovat svůj přtomn ve sv kancelři, aby podepsal dokument v osobě, před uvolněn je na vs. Důvod, ty scammer dělme to nezkonn postupy, zasl n dokumentů přes mail klienta. To je důvod, proč jsme poždali, aby se dospělo tady, ale pokud nebudete dělat to, můžete odeslat sv prvn k se Vm come zstupce podepsat originln doklady vam jmnem.

Ale pokud v advokt nen k dispozici, bude we pomhat you dostat nějakou pronajmout jeden prvn k z vysok court, aby umožnil lawyer zastupovat vs podepsat original kopie těchto dokumentů na svůj čet. To je to, co muste udělat, pokud vy a v prvn k doraz zde. V imněte si, že bez podpisu potřebnch dokumentů Nejvyho soudu Dakar Senegal, bude fond nevyd na vs.

Oček v me vae bezprostředn reakce k tto vyhldky.

S pozdravem.
Dr.Smith
 
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018