Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

polish


Elküldve: 2012. január 24. 19:51
Tárgy : [SPAM] Witaj drogi,
Witaj drogi,

Uzupe nienie dni, prosimy o przebaczenie mnie, czy i ingerencji w swoj prywatno , mam na imi panna Flora Armande, Wiek 24, wysoko 5 m 11 cm, waga 61, i jestem tylko córk Late Pan Romaric Armande Abid an, Wybrze e Ko ci S oniowej w Afryce Zachodniej, mój ojciec by potentat biznes i polityka. Zauwa y em, jeste wa ny osobowo ci przed i podj em decyzj , aby z Tob skontaktowa . Prosz b dzie jak dowiedzie si wi cej o ciebie, bo mam przy sobie kilka funduszy, które b dzie jak zainwestowa w dobry biznes tam w danym kraju. Szkoda, e nie mo na by uczciwym do mnie tak, e mog wej do tej inwestycji z Tob jestem ja i ja tak e potrzebowa dobrych rad.

Przede wszystkim b dzie chcia bym wiedzie , co robisz dla ycia; pami tam przyku moj uwag , e dlatego i skontaktujemy si z Tob w pierwszej kolejno ci. Poznamy si bardziej jak komunikowa si ze sob .

Dzi kujemy za zrozumienie, maj c nadziej us ysze od ciebie szybko.

Z mojego serca,
Pani Flora Armande


> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >


Hello dear,

Complement of the day to you, please pardon me if i interfere into your privacy, my name is Miss Flora Armande, Age 24, height 5 ft 11 inches, weight 61, i am the only daughter of Late Mr. Romaric Armande from ABIDJAN, Ivory Coast in west Africa, my father was a business tycoon and a politician. I observed you are an important personality before i made up my mind to contact you. Please i will like to know more about you because i have with me some funds which i will like to invest in a good business over there in your country. I wish you could be honest to me so that i can go into this investment with you by my self and i will also need your good advices.

First of all, I will like to know what you do for a living; remember you caught my attention that was why i contacted you in the first place. We will know ourselves more as we communicate along.

Thanks for your understanding, hoping to hear from you soon.

From my heart,
Miss Flora Armande
 
Mrs
Elküldve: 2012. április 28. 12:4
Tárgy : [SPAM] Witaj Drogi,


Witaj Drogi,

Uzupełnienie z dnia na was, proszę wybaczyć mi, jeśli przeszkadzają w prywatności, nazywam się panna Flora Armande, Wiek 24, wysokość 5 m 11 cm, waga 61, jestem tylko córką Late Pan Romaric Armande z Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce Zachodniej, mój ojciec był potentat biznesu i politykiem. Obserwowałem jesteś ważna osobowość, zanim zdecydowałem się z Tobą skontaktować. Proszę i jak będzie się dowiedzieć więcej o ciebie, bo mam ze sobą pewne fundusze, które będzie jak zainwestować w dobry biznes tam w Twoim kraju. Szkoda, że ​​nie można być szczerym do mnie tak, że mogę iść do tej inwestycji z tobą po mojej jaźni i ja też potrzebuję waszych dobrych rad.

Przede wszystkim, chciałbym wiedzieć, co robisz dla życia, pamiętaj, przykuł moją uwagę, że właśnie dlatego ja skontaktujemy się z Tobą w pierwszej kolejności. Dowiemy się więcej jak komunikować się ze sobą.

Dziękujemy za wyrozumiałość, mając nadzieję usłyszeć od ciebie szybko.

Z mojego serca,
Pani Flora Armande


Hello dear,

Complement of the day to you, please pardon me if i interfere into your privacy, my name is Miss Flora Armande, Age 24, height 5 ft 11 inches, weight 61, i am the only daughter of Late Mr. Romaric Armande from ABIDJAN, Ivory Coast in west Africa, my father was a business tycoon and a politician. I observed you are an important personality before i made up my mind to contact you. Please i will like to know more about you because i have with me some funds which i will like to invest in a good business over there in your country. I wish you could be honest to me so that i can go into this investment with you by my self and i will also need your good advices.

First of all, I will like to know what you do for a living; remember you caught my attention that was why i contacted you in the first place. We will know ourselves more as we communicate along.

Thanks for your understanding, hoping to hear from you soon.

From my heart,
Miss Flora Armande
 
     
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018