Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs > Od: Judith Hinga <judithhinga@yahoo.com>
> Temat: From Judith,
> Data: 4 SierpieƄ 2008 (PoniedziaƂek), 21:03
> Hello ,
> Thanks for your reply, My Name is judith,i am 25 years old
> girl,from Sierra Leone  Western African,
>  
> actually
> it takes once to know a friend by one day and we will start
> learning
> each other gradually, i want us to be friends though i know
> distance is
> far but i believe that love is a bridge that can connect
> far distance
> to be closer.
>  
> My Iikings are, honesty, trustworthy, friendly,
> Kind, caring, respectful, tolerance, Patience, realistic
> person. my
> dislikings are liars, cheaters, self centered,
> disrespectful, too
> dominating, negative out look on life.
>
>
>
>
>
> About my family  My Father Is an Ex defence Minister but
> he died
> During President Foday Sankoh's  Reign,While My mother
> a nurse in
> Freetown the capital of Sierra Leone before her death in
> 2000.
>  
> I
> am presently in Dakar Senegal  under the care of Rev
> pastor Nicholas
> Kebba, I am looking someone who i can trust to share my
> burden, joy and
> happiness of my life with. please i will like you to write
> back to me
> and tell me more about yourself, you can call me with our
> Rev father
> phone number +221 76 3803353, please when you call tell him
> that you
> want to speak with judith Hinga .
>
>
>
>
>
> I attach my photo for you to see me,  send me your
> photo's and phone number in your nest mail,
>
>
>
>
>
>  
>
>
>
>
>
> Thanks
>
>
>
>
>
> from yours lovely
>
>
>
>
>
> judith


photo 2

UMGDFQ643919-02

Mrs

polish

> Od: Judith Hinga <judithhinga@yahoo.com>
> Temat: From Judith,
> Data: 6 Sierpień 2008 (Środa), 17:32
> Hello ,
> Thanks for your reply, My Name is judith,i am 25 years old
> girl,from Sierra Leone Western African,
>
> actually it takes once to know a friend by one day and we
> will start learning each other gradually, i want us to be
> friends though i know distance is far but i believe that
> love is a bridge that can connect far distance to be closer.
>
> My Iikings are, honesty, trustworthy, friendly, Kind,
> caring, respectful, tolerance, Patience, realistic person.
> my dislikings are liars, cheaters, self centered,
> disrespectful, too dominating, negative out look on life.
> About my family My Father Is an Ex defence Minister but
> he died During President Foday Sankoh's Reign,While My
> mother a nurse in Freetown the capital of Sierra Leone
> before her death in 2000.
>
> I am presently in Dakar Senegal under the care of Rev
> pastor Nicholas Kebba, I am looking someone who i can trust
> to share my burden, joy and happiness of my life with.
> please i will like you to write back to me and tell me more
> about yourself, you can call me with our Rev father phone
> number +221 76 3803353, please when you call tell him that
> you want to speak with judith Hinga .
> I attach my photo's for you to see me, send me your
> photo's and phone number in your nest mail,
>
> Thanks
> from yours lovely
> judith
>
> Witaj,
> Dzięki za odpowiedź, My Name is judith, ja jestem stary
> dziewczyna 25 lat, z Sierra Leone Zachodniej Afryki,
>
> rzeczywiście zajmuje raz wiedzieć znajomym przez jeden
> dzień i zaczniemy uczenia się wzajemnie stopniowo, i chcą
> nam być przyjaciółmi chociaż wiem odległość jest
> daleko, ale ja wierzę, że miłość jest mostem, które
> mogą łączyć się na odległość znacznie bliżej.
>
> Moje Iikings są, uczciwości, godnych zaufania,
> przyjaznych, Kind, opiekuńcze, szacunku, tolerancji,
> cierpliwości, realistyczne osoby. moje dislikings są
> kłamcy, cheaters, w środku siebie, lekceważących, zbyt
> dominująca, wykluczające się patrzeć na życie.
>
> O mojej rodzinie Mój ojciec jest ex minister obrony, ale
> zmarł podczas wizyty państwowej prezydenta Foday
> Sankoh's Reign, ile Moja matka pielęgniarka w Freetown
> w stolicy Sierra Leone, przed jej śmiercią w 2000 roku.
>
> Ja jestem obecnie w Dakar Senegal pod opieką pastora Rev
> Mikołaja Kebba, Ja i szukają kogoś, którzy mogą
> zaufanie do mojej akcji obciążenia, radości i szczęścia
> w moim życiu. proszę i jak będzie można odpisać do mnie
> i powiedz mi więcej o sobie, możesz zadzwonić do mnie z
> ojcem naszym wersja numer telefonu +221 76 3803353, proszę
> powiedzieć, kiedy wezwanie go, że chcesz porozmawiać z
> judith Hinga.
> Załączyć moje zdjęcia można było zobaczyć mnie,
> wyślij mi swoje zdjęcie i numer telefonu w swoim gniazdo
> mail,
>
> Dzięki
> z Twoim lovely
> judith
MESEPI730827-02
 

 

 

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018