Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is about a fraud lottery. The lottery claims that I won, but the reality is that they want MY money.

Go to the lotteries page to see more stories on fake lotteries.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


lottery

czech


Od: Canadian Lotto Inc <mclain62@aol.com>
Prijata: 09.11.2009 00:15
Pre: undisclosed-recipients: <undisclosed-recipients:>
Predmet: Gratulujeme: Vaše e-mailová adresa získal $ 1,00 0,000.00 USD.

Vážení vítěz,
Přejeme Vám blahopřát za svou e-mailovou úspěch v našem počítači je
Balloting.This tisíciletí vědecké počítačová hra, v níž byly e-mailové
adresy used.All účastníci byli vybráni prostřednictvím počítačového
hlasování z více než 100.000 podniků a 50000000 jednotlivých
e-mailových adres z celého celém světě. Jedná se o propagační program,
zaměřený na podporu uživatelů internetu, proto nemusíte kupovat
jízdenku na vstup pro ni a že jde kanadský loterie rady
si vás dovoluje informovat, že vaše e-mailová adresa vyhrál částku $
USD 1,000,000.00 (One Million Spojené státy americké dolary) ve
hotovosti připsána na soubor:

REFERENČNÍ ČÍSLO EAAL/9080118308/04.
WINNING
ČÍSLO: 2 6 20 23 38 45 Bonus 24
Čísla šarže: B9564 7560 4545 100

Nárokovat svou vítěznou cenu budete kontaktovat jmenovaný zástupce
tvrdí, dále co nejdříve k okamžitému propuštění
vaší výhry s plnou níže podrobnosti.

Jméno: Murphy Agent Hunt
E-mail: murphyhunt1@hotmail.com <MailSend.phtml?&i9=44fe43bfa871&komu=murphyhunt1@hotmail.com>
Tel: +447024013719

1) Vaše celé jméno:
2) Kontaktní adresa:
3) Tel / Číslo mobilního telefonu:
4) Povolání:
5) Pohlaví:
6) Věk:
7) Státní příslušnost:

Pozn.: pošlete všechny své vítězné informace: murphyhunt1@hotmail.com <MailSend.phtml?&i9=44fe43bfa871&komu=murphyhunt1@hotmail.com>
po obdržení tohoto e-mailu.

Gratulujeme ještě jednou ze všech našich zaměstnanců.
Yours pozdravem
Slečna Alice Patterson.
Sekretářku.

Gratulujeme: Vaše e-mailová adresa získal $ 1,00 0,000.00 USD.
 
Mr Od: Canadian Lottery Inc <murphyhunt1@hotmail.com>
Prijata: 30.11.2009 20:42


Canadian Lottery (Lotto lore)
Headquarters:1a, Bevon Court Carlton
Nottingham shire NG4 1SQ Essex
United Kingdom
30TH NOVEMBER,2009


Dear Canadian Lottery:
Contact Address:

We wish to congratulate you over your email success in our computer Balloting.This is a Millennium Scientific Computer Game in which email addresses were used.All participants were selected through a computer ballot system drawn from over 100,000 company and 50,000,000 individual email addresses from all over the world. It is a promotional program aimed at encouraging internet users; therefore you do not need to buy ticket to enter for it and on that regards,the Canadian Lottery Board wishes to inform you that your email address have won the sum of $1,000,000.00USD (One Million United States Dollars) in cash credited to file.
This is to inform you that I have processed your file for immediate payment. Your file has been submitted to the Payment Unit { NATWEST BANK PLC LONDON,UNITED KINGDOM}.Furthermore, the Canadian Lottery Board has issued your Payment Bank instruction as well as a winner's certificate which confirms you a bonafide winner of the sum of USD$1,000,000.00 liable for legitimate claims by you. Kindly find attached the copy of your Winner's certificate with which you will contact the Payment Unit {NATWEST BANK PLC LONDON,UNITED KINGDOM}.

You are warned to keep all your winning information confidential and away from the public until you receive your prize money as we will not be held responsible in cases of double claiming and misidentification as it may lead to cancellation of your prize .

Proceed immediately in contacting the Payment Unit for your payment with the attached Winner's certificate and Scanned Copy of your International Passport or Drivers License for identification and verification.
Their contact is as stated below;

NATWEST BANK PLC LONDON
Funds Transfer Unit.
Tel: +44-704-572-7782
+448715038778
+448715032570
+448715036831
+448715032564

E-mail: nat.remittancedept@live.com

Contact Person: David Corod Pitchers(Dr) {Director; Funds Transfer}

You are advised to keep me (Your Claims Agent) updated with your correspondence with the above stated institution. In essence, you are required to forward to me every email you write to the NATWEST BANK PLC LONDON ,UK and as well all the email correspondences you receive from them. This is for my perusal and any necessary advice from me.

NOTE:PLEASE KEEP ALL YOUR WINNING NUMBERS AND INFORMATION CONFIDENTIAL AND AWAY FROM THE PUBLIC!!! BE WARNED!!


Congratulations!

Thank you.
Rev.Murphy Hunt
(Fiduciary Claims Agent)
 
     
Miss Young If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.
 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018